Ağınıza Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucuları dağıtırken, istemci bilgisayarlara ve diğer TCP/IP tabanlı ağ aygıtlarına otomatik olarak geçerli IP adresleri sağlayabilirsiniz. Bu istemcilerin ve aygıtların DNS sunucuları, WINS sunucuları ve yönlendiriciler gibi diğer ağ kaynaklarına bağlanmaları için gereken, DHCP seçenekleri denen ek yapılandırma parametrelerini de sağlayabilirsiniz.

DHCP sunucusu neler sağlar?

DHCP, DHCP sunucularının DHCP istemcisi olarak etkinleştirilmiş bilgisayarlara ve diğer aygıtlara IP adresleri atamasını veya kiralamasını sağlayan bir istemci-sunucu teknolojisidir. DHCP ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • DHCP istemcilerine belirli bir süre için IP adresi kiralama ve sonra istemci yenileme istediğinde yeni IP adreslerini otomatik olarak yenileme.

 • Bir sunucu veya kapsam seçeneğini Tüm DHCP istemcilerinde teker teker değiştirmek yerine DHCP sunucusunda değiştirerek DHCP istemci parametrelerini otomatik olarak güncelleştirme.

 • Belirli bilgisayarlar veya diğer aygıtlar için IP adreslerini ayırıp, her zaman aynı IP adresini ve en güncel DHCP seçeneklerin çoğunu almalarını sağlama.

 • IP adreslerini ve adres aralıklarını DHCP sunucusu tarafından dağıtımının dışında tutarak, bu IP adreslerinin ve aralıklarının, statik IP adresi gerektiren sunucuları, yönlendiricileri ve diğer aygıtları statik olarak yapılandırmak için kullanılabilmesini sağlama.

 • DHCP sunucusu ve hizmet sağlamak istediğiniz alt ağ arasındaki tüm yönlendiriciler DHCP iletilerini iletecek şekilde yapılandırılmışsa, birçok alt ağa DHCP hizmeti sağlama.

 • DHCP sunucusunu DHCP istemcileri için DNS ad kayıt hizmeti gerçekleştirmek üzere yapılandırma.

 • IP tabanlı DHCP istemcileri için çok noktaya adres ataması sağlama.

DHCP sunucusu bileşenleri

DHCP'nin birincil bileşenleri bir DHCP sunucusu ve Çok Noktaya Yayın Adresi Dinamik İstemci Ayırma Protokolü (MADCAP) sunucusu dağıtmanızı sağlar.

Not

MADCAP yalnızca IPv4 içinde desteklenir. DHCPv6 sunucusu MADCAP desteklemez.

DHCP sunucusu

TCP/IP ağınızın düzgün çalışması için, ağınızdaki bilgisayarların ve diğer aygıtların birer IP adresi olması gerekir. IP adresleri her bilgisayarda el ile yapılandırılabilir veya ağdaki DHCP istemcilerine otomatik olarak kiralık IP adresi atayan bir DHCP sunucusu dağıtabilirsiniz.

İstemci işletim sistemlerinin çoğu varsayılan olarak kiralık IP adresi arar, bu yüzden DHCP kullanan bir ağ uygulaması için istemci bilgisayarda bir yapılandırma gerekli değildir; ilk adım bir DHCP sunucusu dağıtmaktır.

Ancak, DHCP sunucunuzun istemcilere kiralık IP adresi sağlayabilmesi için, önce DHCP sunucusunda bir IP adresi aralığı tanımlanmalıdır. Kapsam olarak bilinen bu aralık, ağınızda DHCP hizmetlerinin sunulduğu fiziksel alt ağı tanımlar. Bu nedenle, örneğin, iki alt ağınız varsa, DHCP sunucunuz her alt iki ağa da bağlı olmalı ve her alt iki ağ için de kapsam tanımlanmalıdır. Kapsamlar ağdaki istemcilere IP adresi ve ilişkili yapılandırma parametreleri dağıtımını ve atamasını yönetmek için sunucuya temel bir yol da sağlar.

MADCAP sunucusu

DHCP'yi bir MADCAP sunucusu olarak dağıtırsanız, DHCP sunucusu, çok noktaya yayın iletilerinde gönderilen bilgileri alan istemci grubuna katılmak isteyen istemcilere çok noktaya yayın IP adreslerini otomatik olarak atayabilir.

Internet ortamında ses ve video bilgileri gibi bilgilerin bir noktadan çok noktaya tesliminde çok noktaya yayın kullanışlıdır. Çok noktaya yayın, medya sunucusu gibi bir noktanın bir çok noktaya yayın adresi kullanarak bilgileri tek bir paket içinde birden çok alıcıya göndermesini sağlar.

Bu yöntemin avantajları, tek bir paket kullanmak ve alıcı listelerini tutma maliyeti olmamasıdır. Yayın paketlerinden farklı olarak, çok noktaya yayın trafiği kendisinin dinlemeyen düğümleri rahatsız etmez. Yönlendiriciler çok noktaya yayın yeteneğine sahip olabilir ve en azından bir düğümün dinlediği tüm ağlara çok noktaya yayın paketini iletebilir.

DHCP sunucusunu yönetme

DHCP sunucularını yönetmek kullanılan başlıca araçlar DHCP için Netsh komutları ve DHCP konsoludur.

DHCP Netsh komutları

DHCP Netsh komutlarını netsh dhcp> komut isteminde yazabilir veya DHCP Netsh komutlarını toplu iş dosyalarında ve diğer komut dosyalarını çalıştırabilirsiniz. DHCP konsolundaki işlevlerin tümü netsh dhcp> komut isteminde de bulunmaktadır. Bu aşağıdaki durumlarda kullanışlı olabilir:

 • Geniş alan ağlarındaki (WAN) DHCP sunucularını yönetirken, düşük hızlı ağ bağlantılarını daha iyi yönetebilmek için netsh> komut isteminde komutlar etkileşimli modda kullanılabilir.

 • Çok sayıda DHCP sunucusunu yönetirken, tüm DHCP sunucularında çalıştırılması gereken yinelenen yönetim görevlerinin komut dosyasına eklenmesine ve otomatikleştirilmesine yardımcı olması için komutlar toplu iş modunda kullanılabilir.

DHCP konsolu

DHCP sunucu rolünü yüklediğinizde, DHCP konsolu Denetim Masası'ndaki Yönetimsel Araçlar klasörüne eklenir. DHCP konsolu bir Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeni olarak görünür.

DHCP konsolu ağ yöneticileri tarafından önerilmiş olan geliştirmeleri de içerir. Bunlara gelişmiş sunucu performansı izleme, önceden tanımlanmış daha fazla DHCP seçenek türü, Windows'un önceki sürümlerini çalıştıran istemciler için dinamik güncelleştirme desteği ve ağınızdaki yetkisiz DHCP sunucularının algılanması dahildir.

DHCP Ortak Yönetim Görevleri

DHCP sunucusu yükledikten sonra, üç temel yönetim sunucusu görevini gerçekleştirmek için DHCP konsolunu veya Netsh komutlarını kullanabilirsiniz:

 1. Kapsam oluşturma.

 2. Süper kapsamlar ve çok noktaya yayın kapsamları ekleme ve yapılandırma.

 3. Kapsamların özelliklerini görüntüleme ve değiştirme, örneğin ek dışarıda bırakma aralığı ayarlama.

 4. Kapsamları, çok noktaya yayın kapsamlarını veya süper kapsamları etkinleştirme.

 5. Her kapsamın etkin kiralama durumlarını gözden geçirerek kapsam kiralama etkinliğini izleme.

 6. Kapsamlarda kiralık kullanıma yönelik kalıcı IP adresi gerektiren DHCP istemcileri için ayırmalar oluşturma.

Buna ek olarak, aşağıdaki isteğe bağlı veya gelişmiş kurulum görevlerini gerçekleştirmek için DHCP konsolunu veya Netsh komutlarını da kullanabilirsiniz.

 • Yeni varsayılan seçenek türü ekleme.

 • Kullanıcı veya tedarikçi tanımlı seçenek sınıfları ekleme ve yapılandırma.

 • Denetim günlüğü oluşturma veya önyükleme protokolü (BOOTP) tabloları gibi, diğer sunucu özelliklerini daha ayrıntılı yapılandırma.

Not

Süper kapsamlar yalnızca IPv4 içinde desteklenir. DHCPv6 sunucusu süper kapsamları desteklemez.

Ek Bilgiler

DHCP ile ilgili güncelleştirilmiş ayrıntılı BT uzmanı bilgileri için, Microsoft TechNet Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler