DHCP istemci bilgisayarının başlangıçta aynı IP adres kiralamasını alacağından emin olmak için bir istemci ayırması kullanabilirsiniz. Ayrılan bir istemci tarafından erişilebilecek birden fazla DHCP sunucunuz varsa, ayırmayı diğer DHCP sunucularınızın her birine ekleyin. Bu uygulama diğer DHCP sunucularının ayrılmış istemci için ayrılan istemci IP adresini tutmasını sağlar. Ayrılan adres kullanılabilir adres havuzunun bir parçası olduğunda DHCP sunucusu istemci ayırması ile ilgili harekete geçecek olmasına rağmen, aynı istemcinin birden fazla sunucuda aynı ayırmasının olması genelde bir soruna neden olmaz.

Yeni bir istemci için IP adresi ayırıyorsanız veya bir adres sahip olunandan farklıysa, adresin DHCP sunucusu tarafından kiraya verilmediğini doğrulamanız gerekir. Bir kapsamda bir IP adresini ayırma, bir istemciyi kullanmakta olduğu bu adresi otomatik olarak bırakmaya zorlamaz.

Adres zaten kullanımdaysa, önce adresi kullanan istemci, bir DHCP bırakma iletisi yayınlayarak (DHCPRELEASE) adresi bırakmalıdır. Bunu yapmak için, istemci bilgisayarın komut isteminde ipconfig /release yazın.

DHCP sunucusunda bir IP adresi ayırma, kendisi için ayırma yapılan istemciyi de hemen bu adrese geçmeye zorlamaz. Bu durumda, istemci önce bir DHCP istek iletisi (DHCPREQUEST) yayınlamalıdır. Bunu yapmak için, istemci bilgisayarın komut isteminde ipconfig /renew yazın.

Windows 95 veya Windows 98 kullanan istemciler için, DHCP'de ayrılan IP adreslerinin bırakılması veya yenilenmesini sağlamak için Winipcfg.exe programını kullanabilirsiniz. MS-DOS istemciler veya diğer işletim sistemlerini kullanan bazı istemciler için, değişikliklerin etkinleşmesi için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekir.

Bu değişiklikler yapıldıktan sonra, ayrılan istemciye artık DHCP sunucusu için kiralamasını her yenilediğinde sürekli kullanımı için ayrılmış olan IP adresi kiralanır.

Not

Ayrılmış istemciler kullanımları için yapılandırılmış DHCP seçeneklerine sahip olabilir. Ayrılmış istemci için seçenekler yapılandırıldığında, bu değerler sunucu, kapsam veya sınıf tabanı seçenek atamasıyla dağıtılmış tüm seçenek türü parametrelerini geçersiz kılar.

Not

Kapsamın adres aralığındaki herhangi bir IP adresini kullanarak, bu IP adresi bir dışarıda tutma aralığı içinde olsa bile ayırma oluşturabilirsiniz. Bu tasarımdan dolayı, 80/20 kuralı uygulanırsa ve kapsamdaki tüm adresler dışarıda tutulursa (%80 bir sunucuda, %20 diğerinde), ayırmalar yine de düzgün çalışır.

İstemci ayırması eklemek için bu yordamı kullanabilirsiniz.

Domain Admins grubuna veya eşdeğer bir gruba üye olmak, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük gerekliliktir.

İstemci ayırması eklemek için
  1. DHCP'yi açın.

  2. Konsol ağacında Ayırmalar'ı tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Yeni Ayırma seçeneğini tıklatın.

  4. Yeni Ayırma alanına, istemci ayırmasını tamamlamak için gerekli bilgileri girin.

  5. İstemci ayırmasını kapsama eklemek için Ekle'yi tıklatın.

  6. Eklemek istediğiniz diğer istemci ayırmaları varsa önceki iki adımı tekrar edin ve sonra Kapat'ı tıklatın.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler