Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) seçenek sınıfları, bir kapsam içindeki DHCP istemcilerine ilişkin yapılandırma ayrıntılarını gruplandırmak için ek bir yöntem sağlar. İki tür DHCP seçenek sınıfı vardır:

 • Seçenekleri, benzer bir DHCP seçenek yapılandırmasına gerek duyduğu belirlenen istemcilere atamaya yönelik Kullanıcı sınıfları.

 • Satıcıya özgü seçenekleri, ortak tanımlı bir satıcı türünü paylaştığı belirlenen istemcilere atamaya yönelik Satıcı sınıfları.

Kullanıcı sınıflarını yönetme

Kullanıcı sınıfları, DHCP istemcilerinin bir Kullanıcı Sınıfı seçeneği belirterek kendilerini ayrı tutmalarına izin verir. Bu seçenek, istemci kullanımına uygun olduğunda, bir kapsam içinde yapılandırma gereksinimleri benzer olan istemcileri gruplandırmaya yardımcı olabilecek ve kullanıcı tarafından belirlenen bir sınıf kimliği içerir. Örneğin, DHCP sunucusunda bir kullanıcı sınıfı yapılandırarak ve istemci bilgisayarlarda ilgili sınıf kimliğini ayarlayarak, mobil bilgi işlem gereksinimleri olan kullanıcıları ve bilgisayarları destekleyebilirsiniz.

Kullanıcı sınıfı, sık sık yer değiştiren veya çoğunlukla uzaktan erişim kullanan taşınabilir bilgisayarlar için daha kısa bir kiralama süresi sağlama gibi, istemci bilgisayarların tanımlanmasıyla ilgili özel gereksinimleri kapsayan ayrı seçenekleri saklamanız gerektiğinde yarar sağlar. Bu örnekte, DHCP sunucusunu, söz konusu istemcilerin gereksinimlerine özgü seçenekleri dağıtacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Kullanıcı sınıfı özelliği, ağınızdaki DHCP istemcilerini yapılandırmada size daha fazla esneklik sağlamakla birlikte standart DHCP kullanımı için gerekli değildir. Kullanıcı tanımlı seçenek sınıfları yapılandırılmazsa, seçenekler bunun yerine standart sunucu, kapsam veya istemci seçenek ayarları aracılığıyla sağlanır.

Kullanıcı sınıfı kimliklerinin tanınmasını destekleyen Windows Server® 2008 tabanlı DHCP sunucuları, istemciler bir IP adresi istediğinde aşağıdaki ek adımları gerçekleştirir:

 1. Sunucu, istemci tarafından kiralama isteğinde tanımlanan kullanıcı sınıfının sunucuda önceden tanımlanmış, tanınan bir sınıf olup olmadığını belirler.

  Sunucuda önceden tanımlanmış bir kullanıcı sınıfı varsa ve yapılandırılmışsa, sınıf tabanlı atama etkinleştirilir. Diğer kullanıcı sınıflarının kullanıma hazır hale gelebilmesi için, öncelikle bunları sunucuya eklemeli ve yapılandırmalısınız.

 2. Kullanıcı sınıfının tanınması durumunda, sunucunun istemciye kiralama hizmeti sağladığı etkin kiralama bağlamında (kapsam ya da istemci ayırması) bu sınıf için herhangi bir ek DHCP seçeneğinin yapılandırılıp yapılandırılmadığı sunucu tarafından belirlenir.

 3. Kapsam veya ayırma bağlamı, istemcinin kullanıcı tanımlı sınıfı için seçenekler sunmak üzere yapılandırılmışsa, sunucu bu seçenekleri, kiralamayı doğrulamak için gönderdiği DHCP onay (DHCPACK) iletisinin bir parçası olarak istemciye geri gönderir.

  Not

  DHCP sunucusunda kullanıcı sınıfları yapılandırma veya eklemenin yanı sıra, ipconfig /setclassid komutunu kullanarak bir DHCP istemci sınıfı tanımlayıcısı da ayarlayabilirsiniz.

Ek kullanıcı sınıfı örnekleri

İstemci yazılımı yapılandırması, istemcinin fiziksel konumu veya kullanıcı tercihleriyle ilgili bilgileri iletmek için kullanıcı sınıfı tanımlayıcıları belirleyebilirsiniz. Örneğin tanımlayıcı, DHCP istemcilerinin "2. Kat, Batı" adında bir kullanıcı tanımlı sınıfın üyeleri olduğunu ve bu sınıfın özel bir yönlendirici kümesi, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ve Windows Internet Adı Hizmeti (WINS) sunucu ayarlarına gerek duyduğunu belirtebilir.

Önyükleme Protokolü (BOOTP) veya Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmeti gibi, özel gereksinimleri olan istemcilere özgü yapılandırma ayrıntılarını yalıtmak için Microsoft'un önceden tanımlı kullanıcı sınıflarını da kullanabilirsiniz.

Notlar
 • DHCP sunucusunda kullanıcı sınıflarını yapılandırırken, hem DHCP sunucusunda hem de üye istemci bilgisayarlarda ayarladığınız kullanıcı sınıfı kimliği verilerinin ikili veya ASCII verilerle birebir eşleştiğinden emin olun.
 • Kullanıcı sınıfı seçeneği, istemcileri tanımlamak üzere yalnızca bir sınıf kimliğinin kullanılmasına izin verir. Her istemci bilgisayar ancak, DHCP sunucusunda tek bir kullanıcı sınıfının üyesi olarak tanımlanabilir. Gerektiğinde, ek kullanıcı sınıfları kullanabilir ve diğer kullanıcı sınıflarınızın bir karmasını yapabilirsiniz.

Satıcı sınıflarını yönetme

Satıcı tanımlı seçenek sınıfları, kiralama yaparken kendilerini DHCP sunucusuna satıcı türlerine göre tanıtan DHCP istemcileri tarafından kullanılabilir. İstemcinin üyeliğini bir satıcı sınıfında tanımlaması için, istemci, sunucudan kiralama isterken veya seçerken Vendor class identifier seçeneği için bir değer sağlar.

Satıcı sınıfı tanımlayıcı bilgisi, DHCP sunucusu tarafından yorumlanan bir karakter verileri dizesidir. Microsoft, Windows 7Windows Vista ve Windows XP çalıştıran DHCP istemcileri için satıcı sınıfı tanımlamasını destekler.

Diğer satıcılar, gerek satıcıya özgü bilgileri iletmek, gerekse DHCP istemcileri için özel gereksinimleri yerine getirmek için kendi özel satıcı sınıfı kimliklerini tanımlamayı tercih edebilir.

Satıcı sınıfı kimliklerinin tanınmasını destekleyen Windows Server 2008 tabanlı DHCP sunucuları, istemciler bir IP adresi istediğinde aşağıdaki ek adımları gerçekleştirir:

 1. Sunucu, istemci tarafından kiralama isteğinde tanımlanan satıcı sınıfının sunucuda önceden tanımlanmış, tanınan bir sınıf olup olmadığını belirler.

  Yalnızca Microsoft satıcı sınıfları sunucuda önceden tanımlanmıştır. Diğer satıcı sınıflarının kullanıma hazır hale gelebilmesi için, öncelikle, Windows Server 2008 çalıştıran DHCP sunucularınızda bu seçenekleri kendiniz eklemeli ve yapılandırmalısınız.

 2. Satıcı sınıfının tanınması durumunda, sunucunun istemciye kiralama hizmeti sağladığı etkin kiralama bağlamında (kapsam ya da istemci ayırması) bu sınıf için herhangi bir ek DHCP seçeneğinin yapılandırılıp yapılandırılmadığı sunucu tarafından belirlenir.

 3. Kapsam veya ayırma bağlamı, istemcinin satıcı tanımlı sınıfı için seçenekler sunmak üzere yapılandırılmışsa, sunucu bu seçenekleri, Vendor specific information seçeneğini kullanarak kiralamayı doğrulamak için gönderdiği DHCP onay (DHCPACK) iletisinin bir parçası olarak geri gönderir.

Satıcı sınıfları, karma satıcı ortamlarında diğer sistem satıcılarının özel DHCP uygulamalarını desteklemesine izin verir. Satıcıya özgü seçenekler sağlandığında, bunlar DHCP için atanmış veya zorunlu tutulmuş tüm standart DHCP seçeneklerine ek olarak kullanılır.

Notlar
 • Varsayılan satıcı sınıfı olan DHCP standart seçenekleri, satıcı sınıfı kimliklerini belirtmeyen DHCP istemcilerinin gruplandırılmasında yararlı olabilir.
 • DHCP sunucusuna yeni satıcı sınıfları eklediğinizde, sunucuda ayarladığınız satıcı sınıfı kimliği verilerinin, istemciler tarafından satıcınız için kullanılan satıcı sınıfı kimliğiyle eşleştiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için ilgili satıcıya başvurun.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler