Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP), adres yapılandırmaları yönetiminin karmaşıklığını azaltmak için IP adreslerini ve ağınızda kullanılan ilgili diğer yapılandırma ayrıntılarını merkezi olarak yönetmek amacıyla bir sunucu bilgisayar kullanılması üzerine tasarlanmış bir IP standardıdır. DHCP hizmeti, sunucu bilgisayarının bir DHCP sunucusu olarak çalışmasını ve ağınızdaki DHCP etkin istemci bilgisayarları yapılandırmasını sağlar.

DHCP çok noktaya yayın adres atamasını yapmada kullanılan Çok Noktaya Yayın Adresi Dinamik İstemci Ayırma Protokolü'nü (MADCAP) içerir. Kayıtlı istemcilere MADCAP üzerinden dinamik olarak IP adresleri atandığında, bu istemciler gerçek zamanlı video veya ses ağ aktarımları gibi veri akışı işlemlerine etkin olarak katılabilirler.

Bu yardım dosyasının içindekiler:

Ek Bilgiler

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler