Çok noktaya yayın, ağ trafiğinin bir grup bitiş noktası hedef ana bilgisayara gönderilmesidir. Çok noktaya yayın trafiğini yalnızca, bitiş noktası ana bilgisayar grubunun çok noktaya yayın trafiğini dinleyen (çok noktaya yayın grubu) üyeleri işler. Diğer tüm ana bilgisayar düğümleri çok noktaya yayın trafiğini yok sayar.

Çok noktaya yayın kapsamları, çok noktaya yayın adresi ayırmayı gerçekleştiren bir protokol olan Çok Noktaya Yayın Adresi Dinamik İstemci Ayırma Protokolü (MADCAP) kullanılarak desteklenir. MADCAP protokolü, çok noktaya yayın adresi ayırma veya MADCAP sunucularının ağınızdaki diğer bilgisayarlara (MADCAP istemcileri) IP adreslerini dinamik olarak nasıl sağlayabildiğini açıklar.

Genellikle, bir MADCAP sunucusu aynı zamanda IP çok noktaya yayın desteğinde kullanılan çok noktaya yayın sunucusudur (MCS). MCS, ayrılmış çok noktaya yayın IP adresinin paylaşılan veya grup kullanımını yönetir ve belirtilen grup adresinin kullanımını paylaşan üyelere veri trafiği akışı gönderir.

Bir MCS yapılandırıldıktan ve kullanılmak üzere bir grup adresi ayrıldıktan sonra, üyeliklerini MCS'ye kaydettirmiş tüm çok noktaya yayın istemcileri bu adrese gönderilen akışları alabilir. İstemciler MCS'ye kaydolarak, gerçek zamanlı video veya ses ağ aktarımları gibi amaçlarla akış işlemine etkin olarak katılabilirler. MCS aynı zamanda, çok noktaya yayın trafiğinin tüm geçerli üyeler tarafından alınabilmesi için üyelik ve durum bilgilerini güncelleştirerek çok noktaya yayın grubu listesini yönetir.

Çok noktaya yayın kapsamı oluşturmak için bu yordamı kullanabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik Administrators veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

Çok noktaya yayın kapsamı oluşturmak için
  1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Yeni Çok Noktaya Yayın Kapsamı seçeneğini tıklatın.

  4. Yeni Çok Noktaya Yayın Kapsamı Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler