Vícesměrové vysílání představuje odesílání síťových přenosů skupině cílových hostitelů. Přenos vícesměrového vysílání zpracovávají pouze ti členové cílové skupiny hostitelů, kteří naslouchají přenosu vícesměrového vysílání (skupina vícesměrového vysílání). Všichni ostatní hostitelé uzlů přenos vícesměrového vysílání ignorují.

Obory vícesměrového vysílání jsou podporovány protokolem MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol) sloužícím k přidělování adres vícesměrového vysílání. Protokol MADCAP popisuje, jak může dynamické přidělování adres vícesměrového vysílání nebo servery MADCAP dynamicky poskytovat IP adresy ostatním počítačům (klientům MADCAP) v síti.

Server MADCAP je typicky také server vícesměrového vysílání použitý k podpoře vícesměrového vysílání IP. Server vícesměrového vysílání spravuje sdílené nebo skupinové používání přidělených IP adres vícesměrového vysílání a posílá datové proudy členům, kteří sdílí používání určitých skupinových adres.

Po konfiguraci serveru vícesměrového vysílání a přidělení skupinové adresy mohou všichni klienti vícesměrového vysílání, kteří registrovali své členství na serveru vícesměrového vysílání, přijímat datové proudy zasílané na tuto adresu. Díky registraci na serveru vícesměrového vysílání se mohou klienti efektivně účastnit procesu datového proudu, například síťových přenosů zvuku nebo videa v reálném čase. Server vícesměrového vysílání také spravuje seznam skupin vícesměrového vysílání a aktualizuje členství a stav tak, aby byl přenos vícesměrového vysílání přijímán všemi aktuálními členy.

Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit obor vícesměrového vysílání.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators.

Vytvoření oboru vícesměrového vysílání
  1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

  2. Ve stromu konzoly klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

  3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Nový obor vícesměrového vysílání.

  4. Postupujte podle pokynů Průvodce vytvořením oboru vícesměrového vysílání.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah