Udržování zálohy databáze DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) chrání uživatele před ztrátou dat v případě, že dojde ke ztrátě databáze DHCP (například při havárii disku) nebo k jejímu poškození. Služba serveru DHCP podporuje tři způsoby zálohování:

 • Synchronní zálohy, ke kterým dochází automaticky. Výchozí hodnota intervalu zálohy je 60 minut. Interval zálohy můžete změnit úpravou následující položky registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Upozornění

  Nesprávné úpravy registru mohou vážně poškodit počítač. Před prováděním změn registru byste měli v počítači zálohovat veškerá cenná data.

 • Asynchronní (ruční) zálohy, které jsou prováděny příkazem backup v konzole DHCP.

Při synchronním nebo asynchronním zálohování je uložena celá databáze DHCP včetně následujících položek:

 • Všechny obory, včetně množin oborů a oborů vícesměrového vysílání

 • Rezervace

 • Zapůjčení

 • Všechny možnosti, včetně možností serverů, možností oborů, možností rezervací a možností tříd

 • Všechny klíče registru a další nastavení konfigurace (například nastavení protokolu auditu a nastavení umístění složky) ve vlastnostech serveru DHCP Tato nastavení jsou uložena v následujícím podklíči registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Poznámka

Pověření dynamické aktualizace systému DNS (Dynamic Name System) (uživatelské jméno, doména a heslo), která server DHCP používá při registraci klientských počítačů DHCP v systému DNS, nejsou zálohována žádnou zálohovací metodou.

Umístění zálohy

Toto téma předpokládá, že databáze DHCP a její zálohovací adresáře jsou umístěny na výchozí jednotce a s výchozí cestou. Výchozí cesta k záloze databáze DHCP je %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. Zálohovací složku databáze lze změnit výběrem jiné místní složky při ručním zálohování nebo změnou umístění zálohovací složky ve vlastnostech serveru DHCP.

Při plánování strategie zálohování zvažte následující:

 • Synchronní zálohy jsou prováděny, když je služba DHCP spuštěna. Při provádění asynchronní (ruční) zálohy není nutné službu DHCP zastavovat, pokud nepřesouváte databázi na nový server.

 • Zálohovací složka databáze DHCP musí ležet v místní cestě.

 • Neuchovávejte zálohy serveru DHCP na stejném disku, na kterém je nainstalována služba DHCP. Rovněž zajistěte, aby seznam řízení přístupu (ACL) pro zálohovací složku obsahoval jako členy pouze skupinu Administrators a skupinu DHCP Administrators. Vedle provádění ručního zálohování zálohujte také do jiných umístění, například na páskovou jednotku, a zajistěte, aby ke kopiím záloh neměly přístup neoprávněné osoby. K tomuto účelu můžete použít program Windows Zálohování.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators na serveru DHCP.

Zálohování databáze DHCP
 1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

 2. Ve stromu konzoly klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Zálohovat.

 4. V dialogovém okně Najít složku vyberte složku, do které chcete uložit zálohu databáze DHCP, a klikněte na tlačítko OK.

Další požadavky

Při ukládání ručně vytvořené zálohy databáze DHCP do stejného umístění jako synchronní záloha, kterou server DHCP provádí každých 60 minut, je při spuštění automatické zálohy ruční záloha přepsána.

Obnovení databáze DHCP

Obnovení databáze serveru DHCP je užitečné v situacích, kdy došlo k poškození nebo ke ztrátě databáze. Aby bylo možné databázi úspěšně obnovit, je třeba ji pravidelně zálohovat. Ve výchozím nastavení provádí server DHCP synchronní zálohy v 60minutových intervalech do složky %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. Můžete však také provádět ruční zálohy nebo můžete databázi pomocí zálohovacího softwaru zkopírovat do jiného umístění.

Databázi DHCP můžete ze záložní kopie souboru databáze Dhcp.mdb obnovit příkazem Obnovit v nabídce Akce v modulu snap-in DHCP. Při obnovování databáze DHCP ze záložní kopie souboru Dhcp.mdb jsou na serveru nakonfigurovány následující informace:

 • Všechny obory, včetně množin oborů a oborů vícesměrového vysílání

 • Rezervace

 • Zapůjčení

 • Všechny možnosti, včetně možností serverů, možností oborů, možností rezervací a možností tříd

 • Všechny klíče registru a další nastavení konfigurace (například nastavení protokolu auditu a nastavení umístění složky) ve vlastnostech serveru DHCP

Poznámka

Pověření dynamické aktualizace systému DNS (uživatelské jméno, doména a heslo), která server DHCP používá při registraci klientských počítačů DHCP v systému DNS, nejsou zálohována žádnou zálohovací metodou. Po obnovení databáze DHCP proveďte konfiguraci pověření pro server a rovněž nastavte stav serveru.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators na serveru DHCP.

Obnovení databáze DHCP
 1. Otevřete modul snap-in DHCP.

 2. Ve stromu konzoly klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

 3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Obnovit.

 4. V dialogovém okně Najít složku vyberte složku, která obsahuje zálohu databáze DHCP, a klikněte na tlačítko OK.

Poznámky
 • Při obnovení databáze DHCP je služba DHCP dočasně zastavena. Když je zastavena, nemohou klienti DHCP kontaktovat server DHCP a získávat IP adresy.
 • Obnovit lze pouze databáze DHCP ze stejné jazykové verze. Například databázi DHCP ze serveru DHCP s anglickou jazykovou verzí operačního systému nelze obnovit na serveru DHCP s japonskou jazykovou verzí operačního systému.

Tento postup můžete použít také k přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru (zdrojového serveru) na jiný server (cílový server).

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah