A DHCP-adatbázis biztonsági másolata védelmet biztosít a DHCP-adatbázis (például a merevlemez-meghibásodás miatti) elvesztése vagy sérülése miatti adatvesztés ellen. A DHCP-kiszolgáló szolgáltatás által támogatott három biztonsági mentési módszer a következő:

 • Automatikus szinkronizált biztonsági mentés. Az alapértelmezett biztonsági mentési időköz 60 perc lehet. A biztonsági mentési időköz a következő beállításkulcs szerkesztésével módosítható:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Figyelem!

  A beállításjegyzék nem megfelelő szerkesztése súlyosan károsíthatja a rendszert. Mielőtt szerkeszti a beállításjegyzéket, készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

 • A DHCP-konzol backup parancsával végrehajtott aszinkron (manuális) biztonsági mentés.

A szinkronizált és az aszinkron biztonsági mentés végrehajtásakor a rendszer a teljes DHCP-adatbázist menti, a következőkkel együtt:

 • Valamennyi hatókör, a gyűjtőhatókörökkel és csoportcímzési hatókörökkel együtt

 • Fenntartások

 • Bérletek

 • Valamennyi beállítás, a kiszolgálói beállításokkal, a hatókör-beállításokkal, a fenntartási beállításokkal és az osztálybeállításokkal együtt

 • A DHCP-kiszolgáló tulajdonságainál beállított összes beállításkulcs és egyéb konfigurációs beállítás (például a naplófájl-beállítások és a mappahely-beállítások). E beállítások a következő beállításjegyzéki alkulcsban találhatók:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Megjegyzés

A DHCP-kiszolgáló által a DHCP-ügyfélszámítógépeknek a DNS-ben való regisztrálásakor a DNS dinamikus frissítése során használt hitelesítő adatokról (felhasználónév, tartomány és jelszó) egyik biztonsági mentési módszer sem készít biztonsági másolatot.

A biztonsági másolat helye

Az alábbi témakörben található leírás arra az esetre vonatkozik, ha a DHCP-adatbázis és a biztonsági másolatok könyvtárai az alapértelmezett meghajtókon és helyeken találhatók. A DHCP-adatbázis alapértelmezett biztonsági mentési elérési útvonala a következő: %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. Az adatbázis biztonsági másolati mappája módosítható, ha egy másik helyi mappát választ a manuális biztonsági mentés során, vagy megváltoztatja a biztonsági másolat mappáját a DHCP-kiszolgáló tulajdonságainál.

A biztonsági mentési stratégia kidolgozásakor a következőket kell figyelembe venni:

 • A szinkronizált biztonsági mentésre a DHCP-szolgáltatás futtatása közben kerül sor. Az adatbázis új kiszolgálóra való áthelyezésétől eltekintve a DHCP-kiszolgálás leállítására az aszinkron (manuális) biztonsági mentés végrehajtásakor sincs szükség.

 • A DHCP-adatbázis biztonsági másolata számára konfigurált mappának helyi elérési útvonallal kell rendelkeznie.

 • Ne tárolja a DHCP-kiszolgáló biztonsági másolatait a DHCP-szolgáltatás telepítése szerintivel azonos meghajtón, és ellenőrizze, hogy a biztonsági másolat mappájának hozzáférés-vezérlési listája (ACL) kizárólag a Rendszergazdák csoportot és a DHCP-rendszergazdák csoportot tartalmazza tagként. A manuális biztonsági mentések mellett készítsen biztonsági másolatot más helyre, például szalagos meghajtóra is, és gondoskodjon arról, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá a biztonsági másolatokhoz. Erre a célra a Windows biztonsági másolat szolgáltatás használható.

A művelet elvégzéséhez a DHCP-kiszolgálón legalább a Rendszergazdák vagy a DHCP-rendszergazdák csoportjához kell tartoznia.

A DHCP-adatbázis biztonsági mentése
 1. Nyissa meg a DHCP MMC beépülő modult.

 2. A konzolfán kattintson a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra.

 3. Kattintson a Művelet menü Biztonsági mentés parancsára.

 4. A Tallózás a mappák között párbeszédpanelen válassza ki azt a mappát, amelyben a DHCP-adatbázis tárolni kívánja, majd kattintson az OK gombra.

További szempontok

A DHCP-adatbázis manuálisan létrehozott biztonsági másolatának a DHCP-kiszolgáló által 60 percenként létrehozott szinkronizált biztonsági másolattal azonos helyen való tárolásakor a manuális biztonsági másolat az automatikus biztonsági mentéskor felülíródik.

A DHCP-adatbázis visszaállítása

A DHCP-kiszolgáló adatbázisának visszaállítása az adatbázis sérülésekor vagy elvesztésekor hasznos. Az adatbázis sikeres visszaállításához rendszeresen biztonsági másolatot kell készíteni az adatbázisról. Alapértelmezés szerint a DHCP 60 perces időközönként szinkronizált biztonsági mentést végez a %systemroot%\System32\Dhcp\Backup mappába, de végezhető manuális biztonsági mentés is, illetve használható biztonsági másolatot készítő szoftver is az adatbázis más helyre másolásához.

A Dhcp.mdb adatbázisfájl biztonsági másolati példányából a DHCP beépülő modul Művelet menüjének Visszaállítás parancsával állítható vissza a DHCP-adatbázis. A DHCP-adatbázisnak a Dhcp.mdb fájl biztonsági másolatából való visszaállításakor a rendszer a következő információk konfigurálását végzi el a kiszolgálón:

 • Valamennyi hatókör, a gyűjtőhatókörökkel és csoportcímzési hatókörökkel együtt

 • Fenntartások

 • Bérletek

 • Valamennyi beállítás, a kiszolgálói beállításokkal, a hatókör-beállításokkal, a fenntartási beállításokkal és az osztálybeállításokkal együtt

 • A DHCP-kiszolgáló tulajdonságainál beállított összes beállításkulcs és egyéb konfigurációs beállítás (például a naplófájl-beállítások és a mappahely-beállítások).

Megjegyzés

A DHCP-kiszolgáló által a DHCP-ügyfélszámítógépeknek a DNS-ben való regisztrálásakor a DNS dinamikus frissítése során használt hitelesítő adatokról (felhasználónév, tartomány és jelszó) egyik biztonsági mentési módszer sem készít biztonsági másolatot, ennélfogva a visszaállítási eljárás során nem történik meg ezek visszaállítása. A DHCP-adatbázis visszaállítását követően állítsa be a kiszolgáló hitelesítő adatait, valamint állítsa be a kiszolgáló állapotát is.

A művelet elvégzéséhez a DHCP-kiszolgálón legalább a Rendszergazdák vagy a DHCP-rendszergazdák csoportjához kell tartoznia.

A DHCP-adatbázis visszaállítása
 1. Nyissa meg a DHCP beépülő modult.

 2. A konzolfán kattintson a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra.

 3. Kattintson a Művelet menü Visszaállítás parancsára.

 4. A Tallózás a mappák között párbeszédpanelen válassza ki azt a mappát, ahová a DHCP-adatbázis biztonsági másolatát helyezte, majd kattintson az OK gombra.

Megjegyzések:
 • A DHCP-adatbázis visszaállításakor a DHCP-szolgáltatás átmenetileg leáll. A leállás ideje alatt a DHCP-ügyfelek nem léphetnek kapcsolatba a DHCP-kiszolgálóval és nem kaphatnak IP-címeket.
 • Csak ugyanazon nyelvi változatok adatbázisait lehet visszaállítani. Például az operációs rendszer angol nyelvű verzióját futtató DHCP-kiszolgálótól származó DHCP-adatbázis nem állítható vissza az operációs rendszer japán nyelvű verzióját futtató DHCP-kiszolgálón.

Az eljárással a DHCP-adatbázis is áthelyezhető az egyik kiszolgálóként használt számítógépről (forráskiszolgáló) a másik kiszolgálóként használt számítógépre (célkiszolgáló).

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő helyen találhatók: Ajánlott feladatok a DHCP-kiszolgálói szerepkörhöz.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom