Hatókörök konfigurálása

A hatókör adott alhálózaton található, a DHCP szolgáltatást használó számítógépek IP-címeinek felügyeleti csoportja. A rendszergazda először minden fizikai alhálózathoz létrehoz egy hatókört, majd ennek segítségével definiálja az ügyfelek által használt paramétereket. A hatókörök az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • A DHCP szolgáltatás bérleti ajánlataihoz használt, illetve abból kizárt IP-címek tartománya.

 • Az adott IP-cím alhálózatát meghatározó alhálózati maszk.

 • A létrehozáskor hozzárendelt hatókörnév.

 • A címbérlet időtartamának értékei a dinamikusan lefoglalt IP-címeket kapó DHCP-ügyfelek számára.

 • A DHCP-ügyfelekhez társított DHCP-hatókörbeállítások, például a DNS-kiszolgáló, az útválasztó IP-címe, valamint a WINS-kiszolgáló címe.

 • Fenntartások; választhatóan használhatók annak érdekében, hogy az adott DHCP-ügyfél mindig ugyanazt az IP-címet kapja.

A hatókörök hozzáadása előtti teendők

A DHCP-hatókörök adott alhálózaton található IP-címkészletek (például a 192.168.0.1 és 192.168.0.254 közötti címek), amelyeket a DHCP-kiszolgáló bérbe adhat az ügyfeleknek.

Minden alhálózatnak csak egy DHCP-hatóköre lehet, egyetlen folyamatos IP-címtartománnyal. Ha egyetlen hatókörön vagy alhálózaton belül több címtartományt kíván használni a DHCP szolgáltatáshoz, először definiálnia kell a hatókört, majd ezt követően szükség szerint beállíthatja a kizárási tartományokat.

 • A hatókör definiálása

  Használja fel azon helyi IP-alhálózat egymást követő IP-címekből álló teljes tartományát, amelyhez engedélyezi a DHCP szolgáltatást.

 • Kizárási tartományok beállítása

  Állítsa be a kizárni kívánt tartományokat minden olyan, a hatókörön belüli IP-címhez, amelyet nem kíván a DHCP-kiszolgáló által elérhetővé tenni, vagy DHCP-hozzárendeléshez használni. Így az előző példában szereplő hatókörben kizárhatja az első 10 címet, ha kizárja a 192.168.0.1 és a 192.168.0.10. közötti címtartományt.

  Ha kizárást állít be ezekre a címekre, ezzel megadja, hogy a DHCP-ügyfelek számára a rendszer soha ne ajánlja fel ezeket a címeket, amikor bérelt konfigurációkat kérnek a kiszolgálótól. A kizárt IP-címek lehetnek aktívak a hálózatában, de csak akkor, ha manuálisan konfigurálja őket olyan állomásokon, amelyek nem használnak DHCP protokollt a cím megszerzéséhez.

Hatókörök létrehozása

DHCP-hatókör létrehozásakor a DHCP-konzolon írja be az alábbi kötelező adatokat:

 • A hatókör Ön vagy a hatókört létrehozó rendszergazda által hozzárendelt neve.

 • Alhálózati maszk, amely azonosítja azt az alhálózatot, amelyhez az IP-cím tartozik.

 • A hatókörbe tartozó IP-címtartományok.

 • Az az időköz (a címbérlet élettartama), amely megadja, hogy mennyi ideig használhat egy ügyfél egy hozzárendelt IP-címet mielőtt meg kell újítania konfigurációját a DHCP-kiszolgálóval.

A 80/20 szabály használata hatókörök esetében

A DHCP-használat elosztásakor bevált gyakorlat a „80/20” szabály alkalmazása a hatókörcímek a két DHCP-kiszolgáló közötti felosztására. Ha az 1. kiszolgáló teszi elérhetővé konfigurációja szerint a címek nagy részét (megközelítően 80%-át), akkor a 2. kiszolgáló konfigurálható a többi cím (megközelítően 20%) elérhetővé tételére az ügyfelek számára. A 80/20 szabályt az alábbi ábra szemlélteti:

A hatóköröket hozzáadását követő teendők

A hatókör definiálását követően az alábbi műveletek végrehajtásával tovább konfigurálhatja azt:

 • További kizárási tartományok megadása.

  Minden olyan IP-címet kizárhat, amelyet nem kell DHCP-ügyfelek számára bérbe adni. Az összes olyan eszköz esetében használjon kizárást, amelyet statikusan kell konfigurálni. A kizárt tartományok közé kell tartoznia minden olyan IP-címnek, amelyet manuálisan adott hozzá más DHCP-kiszolgálókhoz, nem DHCP-ügyfelekhez, lemez nélküli rendszerindítású munkaállomásokhoz, vagy az Útválasztás és távelérés szolgáltatást, illetve a PPP protokollt használó ügyfelekhez.

 • Fenntartások létrehozása

  Fenntarthat bizonyos IP-címeket a hálózat adott számítógépei vagy eszközei részére nyújtott állandó címbérlethez. Csak olyan eszközök számára adjon meg fenntartást, amelyek támogatják a DHCP protokollt, és a hálózaton adott célra (például nyomtatókiszolgáló) szolgálnak.

 • A címbérlet élettartamának módosítása

  Módosíthatja az IP-címbérletek élettartamát. Az alapértelmezett élettartam nyolc nap.

  A legtöbb helyi hálózat esetében megfelelő az alapértelmezett érték, de az tovább is növelhető, ha a számítógépek ritkán kerülnek áthelyezésre. Beállítható továbbá határozatlan idejű bérlet, de ezt óvatosan használja.

 • A hatókörre alkalmazott beállítások és osztályok konfigurálása

  Az ügyfelek teljes konfigurálásához meg kell adnia a DHCP-beállításokat, és a hatókörben engedélyeznie kell azokat.

  A hatókör-ügyfelek speciális kezeléséhez hozzáadhat felhasználó vagy szállító által definiált beállításosztályokat is.

Megjegyzés

 

 • A hatókör definiálása és konfigurálása után aktiválnia kell azt, mielőtt a DHCP-kiszolgáló elkezdi kiszolgálni az ügyfeleket. Ne használja azonban az új hatókört, amíg a DHCP-beállításokat nem adta meg hozzá.

 • A hatókör aktiválása után ne változtassa meg a hatókörcímek tartományát.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

További részletes, informatikai szakembereknek szóló információért a DHCP, valamint a hatókörök és aktiválásuk témakörében olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom