A DHCP beállítási osztályok további lehetőséget kínálnak a hatókörön belüli DHCP-ügyfelek konfigurációs adatainak csoportosítására. A DHCP-beállítási osztályoknak két fő típusa van:

 • A felhasználói osztályok, amelyek a beállításoknak a hasonló DHCP konfigurációs beállításokat igénylőként meghatározott ügyfelekhez való hozzárendelésére szolgálnak.

 • A forgalmazói osztályok, amelyek a forgalmazóspecifikus beállításoknak valamely általánosan meghatározott forgalmazótípuson osztozóként meghatározott ügyfelekhez való hozzárendelésére szolgálnak.

Felhasználói osztályok kezelése

A felhasználó osztályok lehetővé teszik a DHCP-ügyfeleknek, hogy felhasználói osztály beállítás megadásával különböztessék meg magukat. Ha az ügyfelek használhatják, a beállítás a felhasználó által meghatározott osztályazonosítót tartalmaz, amellyel a hasonló konfigurációs igényű ügyfelek egy hatókörbe csoportosíthatók. Így például a mobil számítástechnikai környezetet igénylő felhasználók és számítógépek támogatása úgy biztosítható, hogy a DHCP-kiszolgálón felhasználói osztályt állít be, majd az ügyfélszámítógépeken beállítja a kapcsolódó osztályazonosítót.

A felhasználói osztály akkor hasznos, ha az ügyfélszámítógépek azonosítására sajátos igényekre kiterjedő, külön beállítások fenntartása szükséges: ilyen lehet például a gyakran áthelyezett vagy a távolérést gyakran használó hordozható számítógépeknek biztosított rövidebb bérleti idő. A példában szereplő esetben a DHCP-kiszolgálót az említetteknek megfelelő ügyfelek igényei szerinti beállítások elosztására állíthatja be.

A felhasználói osztály szolgáltatás nagyobb rugalmasságot biztosít a hálózaton lévő DHCP-ügyfelek konfigurálásához, de a DHCP szabványos használatához nincs rá szükség. Ha a felhasználó által meghatározott beállítási osztályok konfigurálása nem történt meg, a beállítások biztosítása a szabványos kiszolgálói, hatóköri vagy ügyfélbeállításokkal történik.

A felhasználói osztályazonosítók felismerését támogató Windows Server® 2008 rendszerű DHCP-kiszolgálók esetében hajtsa végre a következő kiegészítő lépéseket, amikor az ügyfelek IP-címet kérnek:

 1. A kiszolgáló meghatározza, hogy az ügyfél által a bérleti kérelemben meghatározott felhasználói osztály a kiszolgálón előzőleg meghatározott, felismert osztály-e.

  Ha a kiszolgálón létezik előre definiált felhasználói osztály, és konfigurálva van, akkor engedélyezve van az osztályalapú hozzárendelés. Az egyéb felhasználói osztályok esetében először a kiszolgálónál kell elvégezni hozzáadásukat és konfigurálásukat, mielőtt használatba lehetne venni őket.

 2. Ha felismeri a felhasználói osztályt, a kiszolgáló meghatározza, hogy létezik-e az osztályhoz konfigurált további DHCP-beállítás (hatókör vagy ügyfélfenntartás) az aktív bérleti környezetben, ahol a kiszolgáló bérlettel látja el az ügyfelet.

 3. Ha a hatókör vagy a fenntartási környezet úgy van konfigurálva, hogy beállításokat kínáljon az ügyfél felhasználó által meghatározott osztályának, a kiszolgáló a bérlet megerősítésére küldött DHCP-visszaigazolási (DHCPACK) üzenetének részeként adja vissza a beállításokat az ügyfélnek.

  Megjegyzés

  A felhasználói osztályoknak a DHCP-kiszolgálónál való konfigurálása vagy hozzáadása mellett a ipconfig /setclassid paranccsal is megadható a DHCP-ügyfél osztályazonosítója.

A felhasználói osztállyal kapcsolatos további példák

Az ügyfélszoftver-konfigurációról, fizikai helyéről vagy a felhasználói beállításokról szóló információ továbbítására szolgáló felhasználói osztályazonosítók határozhatók meg. Az azonosító meghatározhatja például, hogy a DHCP-ügyfelek a „nyugati szárny 2. emelete” elnevezésű, a felhasználó által meghatározott osztály tagjai, amelynek speciális útválasztókészletre, DNS- és WINS-kiszolgálói beállításokra van szüksége.

A Microsoft előre definiált felhasználói osztályai is felhasználhatók a speciális igényű ügyfelekre - például a BOOTP vagy az Útválasztás és távelérés szolgáltatásra - jellemző konfigurációs adatok elkülönítésére.

Megjegyzések:
 • A felhasználói adatoknak a DHCP-kiszolgálón történő konfigurálásakor ellenőrizni kell, hogy a DHCP-kiszolgálón és a tag ügyfélszámítógépeken beállított felhasználói osztályazonosítók egyformán összeillő bináris vagy ASCII adatok legyenek.
 • A felhasználói osztály beállítása csupán egyetlen osztályazonosító használatát engedélyezi az ügyfelek azonosítására. Mindegyik ügyfélszámítógép kizárólag egyetlen felhasználói osztály tagjaként határozható meg a DHCP-kiszolgálón. Igény szerint további felhasználói osztályok is használhatók, és a felhasználói osztályokból hibridek készíthetők.

A forgalmazói osztályok kezelése

A forgalmazói osztályokat a magukat a DHCP-kiszolgálónál a forgalmazó típusával azonosító DHCP-ügyfelek használhatják a bérlet kérésekor. Forgalmazói osztályhoz tartozásának az igazolására az ügyfél a Vendor class identifier beállításban közöl egy értéket, amikor bérletet kér vagy választ a kiszolgálótól.

A forgalmazói osztály azonosító adata a DHCP-kiszolgáló által értelmezett karakteradatlánc. A Microsoft támogatja a Windows 7, Windows Vista és a Windows XP rendszerű DHCP-ügyfelek forgalmazóiosztály-azonosítását.

Más forgalmazók saját specifikus forgalmazóiosztály-azonosítókat határozhatnak meg DHCP-ügyfeleiknek a forgalmazóspecifikus információ továbbítására vagy a speciális igények kezelésére.

A forgalmazói osztály azonosítóinak felismerését támogató Windows Server 2008 rendszerű DHCP-kiszolgálók esetében hajtsa végre a következő kiegészítő lépéseket, ha az ügyfelek IP-címet kérnek:

 1. A kiszolgáló meghatározza, hogy az ügyfél által a bérleti kérelemben meghatározott forgalmazói osztály a kiszolgálón előzőleg meghatározott, felismert osztály-e.

  A kiszolgálón csupán a Microsoft forgalmazói osztályai vannak előzetesen definiálva. Az egyéb forgalmazói osztályok esetében manuálisan kell elvégezni a Windows Server 2008 rendszerű DHCP-kiszolgálón a beállítások hozzáadását és konfigurálását, mielőtt használatba lehetne venni őket.

 2. Ha felismeri a forgalmazói osztályt, a kiszolgáló meghatározza, hogy létezik-e az osztályhoz konfigurált további DHCP-beállítás (hatókör vagy ügyfélfenntartás) az aktív bérleti környezetben, ahol a kiszolgáló bérlettel látja el az ügyfelet.

 3. Ha a hatókör vagy a fenntartási környezet úgy van konfigurálva, hogy beállításokat kínáljon az ügyfél forgalmazó által meghatározott osztályának, a kiszolgáló a bérlet megerősítésére küldött DHCP-visszaigazolási (DHCPACK) üzenetének részeként a Vendor specific information beállítással adja vissza a beállításokat.

A forgalmazói osztályok lehetővé teszik a más rendszer forgalmazóinak az egyéni alkalmazások vegyes forgalmazói környezetben való támogatását a DHCP esetében. Az esetleges forgalmazóspecifikus beállítások a DHCP szolgáltatáshoz rendelt vagy megkövetelt szokásos DHCP-beállításokon túl használatosak.

Megjegyzések:
 • Az alapértelmezett forgalmazói osztály szerinti, szokásos DHCP-beállítások a forgalmazóiosztály-azonosítót nem meghatározó DHCP-ügyfelek csoportosítására használhatók.
 • Új forgalmazói osztályoknak DHCP-kiszolgálóhoz adásakor ellenőrizni kell, hogy a kiszolgálón megadott forgalmazóiosztály-azonosító adatok illeszkednek-e az ügyfelek által az adott forgalmazó esetében használt forgalmazóiosztály-azonosítóhoz. További információkért vegye fel kapcsolatot a megfelelő forgalmazóval.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom