A DHCP-kiszolgáló szolgáltatás támogatja a fürtöket. A DHCP- vagy MADCAP-kiszolgálók megbízhatóságát növelheti, ha a rendszer Fürtszolgáltatásával DHCP-kiszolgálófürtöt telepít.

A DHCP-kiszolgáló fürttámogatásának használatával a DHCP-kiszolgáló feladatátvételére helyi módszert alkalmazhat, amellyel nagyobb hibatűrést érhet el. A hibatűrést azzal is növelheti, ha a DHCP-kiszolgáló fürtözését távoli feladatátvételi konfigurációval, például osztott hatókörű konfigurációval kombinálja.

A DHCP fürtözött erőforrás beállításával kapcsolatos követelmények

A kiszolgálófürtben működő DHCP-kiszolgáló szolgáltatáshoz a következő erőforrástípusok szükségesek:

  • Lemez

  • IP-cím

  • name

Ebben a konfigurációban az IP-címforrás virtuális IP-címét a Fürtfelügyelő eszköz segítségével határozhatja meg. Ez egy statikus IP-cím, amit nem egy másik DHCP-kiszolgáló osztott ki.

A DHCP-kiszolgáló szolgáltatás ezután ehhez a virtuális IP-címhez kötődik. Ezután a DHCP-kiszolgálót a helyes működéshez és a hálózati ügyfelek kiszolgálásához az IP-cím segítségével engedélyeznie kell az Active Directoryban.

Miután a virtuális IP-címet a fürtkonfiguráció segítségével beállította, az egyes csomópontokon (a fürtbeli kiszolgálókon) telepített hálózati adapterek IP-címét is konfigurálnia kell. Mivel a DHCP-kiszolgáló szolgáltatásnak nincs kötése az adapterek IP-címeihez, az IP-címeket kioszthatja a DHCP-kiszolgálón keresztül vagy konfigurálhatja statikusan. Ha a statikus konfigurálást választja, a hálózati adapterek csomópont–csomópont kapcsolattal csatolt párjaihoz tartozó címeknek ugyanabban az alhálózatban kell lenniük.

A Hálózati központból a TCP/IP-tulajdonságok használatával statikusan konfigurált IP-címek a DHCP-konzolon a kiszolgáló kötéseinek tulajdonságai között is megtekinthetők. A DHCP-kiszolgálófürt így megjelenített kötési információi nem felelnek meg a kiszolgálófürt virtuális IP-címének. Ezek a beállítások ezért a DHCP-kiszolgálófürtre nem használhatók.

A DHCP fürtözött kiszolgáló hatókörének létrehozásakor a fürtkörnyezetben használt virtuális IP-címeket ki kell zárni az ügyfeleknek kiosztható IP-címek közül. A fentieken kívül a Fürtfelügyelő eszköz segítségével a megosztott lemezen be kell állítania az adatbázis elérési útvonalát, a naplófájl elérési útvonalát és az adatbázis tartalék elérési útvonalát.

Megjegyzés

A DHCP-kiszolgáló által használt Jet-adatbázis nem fürttámogató. Ha a fürtözött DHCP-adatbázis elérhetetlenné válik a DHCP-kiszolgálószolgáltatás számára, a szolgáltatás ezernyi ESENT alkalmazáshibát naplóz, és a fürt DHCP szolgáltatása megszakad.

Megjegyzés

   A rendszert használó távoli számítógépeken telepített DHCP-kiszolgálófürtök távoli kezeléséhez a Fürtfelügyelő eszköz használható.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő helyen találhatók: Ajánlott feladatok a DHCP-kiszolgálói szerepkörhöz.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom