A többcímes DHCP-kiszolgáló egy Windows Server® 2008 operációs rendszert futtató számítógép, amely a DHCP szolgáltatást egynél több hálózati kapcsolathoz használja. A többcímes kiszolgáló számítógépnek minden egyes hálózati kapcsolatában egynél több fizikai hálózathoz kell csatlakoznia. Ehhez a számítógépnek kiegészítő hardvert (több telepített hálózati adaptert) kell használnia.

A Windows Server 2008 operációs rendszert használó számítógép működhet többcímes DHCP-kiszolgálóként. Többcímes kiszolgálók esetében a DHCP szolgáltatás minden használatban lévő hálózati kapcsolatában az első, statikusan konfigurált IP-címhez kötődik.

A szolgáltatás alapértelmezett kötései attól függnek, hogy az első hálózati kapcsolat a TCP/IP tulajdonságok statikus vagy dinamikus beállítását használja. Az IP protokoll (TCP/IP) tulajdonságai között megadott aktuális beállításokat tükröző konfigurációs módszer szerint a DHCP-kiszolgáló szolgáltatás a következő alapértelmezett kötéseket hozza létre:

  • Ha az első hálózati kapcsolat manuálisan megadott IP-címet használ, a kapcsolat a kiszolgálói kötésekben engedélyezett. Ehhez meg kell adni az IP-cím értékét, és Az Internet protokoll (TCP/IP) tulajdonságai lapon be kell jelölni A következő IP-cím használata választógombot. Ebben az üzemmódban a DHCP-kiszolgáló figyeli és kiszolgálja a DHCP-ügyfeleket.

  • Ha az első hálózati kapcsolat dinamikusan beállított IP-címet használ, a kapcsolat a kiszolgálói kötésekben le van tiltva. Ez az eset akkor fordul elő, ha Az Internet protokoll (TCP/IP) tulajdonságai lapon az IP-cím automatikus kérése választógombot jelölte be. A Windows Server 2008 operációs rendszereknél ez az alapértelmezett beállítás. Ebben az üzemmódban a DHCP-kiszolgáló mindaddig nem figyel és nem nyújt szolgáltatást a DHCP-ügyfeleknek, amíg egy statikus IP-cím be nem lesz állítva.

  • A DHCP-kiszolgáló minden adapteren az első beállított statikus IP-címhez fog kötni.

Megjegyzés

  

  • Tervezési okokból a DHCP-kiszolgálói kötések engedélyezése vagy letiltása kapcsolatonként és nem címenként történik. A Hálózati kapcsolatok mappában szereplő minden kapcsolat kötése az elsőként konfigurált IP-címén alapul. Az adott kapcsolatban konfigurált további statikus IP-címeket (például a speciális TCP/IP tulajdonságok között beállított címek) a Windows Server 2008 rendszert futtató DHCP-kiszolgálók nem használják, ezek a kiszolgálói kötéseket nem befolyásolják.

  • A Windows Server 2008 rendszert futtató DHCP-kiszolgálók soha nem kötnek a kiszolgálón használt NDISWAN vagy olyan illesztőkhöz, ahol a DHCP szolgáltatás engedélyezett. Ezek az illesztők nem jelennek meg a DHCP-konzolon az aktuális kiszolgálói kötések között, mert ezeket a DHCP szolgáltatás sohasem használja. A kiszolgálói kötések listában csak az olyan további hálózati kapcsolatok jelennek meg, engedélyezhetők vagy tilthatók le, amelyek rendelkeznek elsődleges statikus IP-címmel.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP szolgáltatással és a DHCP-kiszolgálói kötések egyenkénti engedélyezésével és letiltásával kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom