Server DHCP s více adresami je počítač s operačním systémem Windows Server® 2008, který používá službu DHCP pro více síťových připojení. Počítač serveru s více adresami musí být pomocí každého síťového připojení připojen k více než jedné fyzické síti. V počítači je proto nutné použít další hardware (je nutné nainstalovat více síťových adaptérů).

Počítač s operačním systémem Windows Server 2008 lze použít jako server DHCP s více adresami. U serverů s více adresami je vytvořena vazba mezi službou DHCP a první staticky konfigurovanou IP adresu pro jednotlivá používaná síťová připojení.

Vazby služby závisí ve výchozím nastavení na tom, zda je první síťové připojení konfigurováno pro protokol TCP/IP dynamicky nebo staticky. Na základě použité metody konfigurace, která se projeví v aktuálním nastavení vlastností protokolu sítě Internet (TCP/IP), služba Server DHCP vytvoří následujícím způsobem výchozí vazby služby:

  • Pokud první síťové připojení používá ručně zadanou IP adresu, je ve vazbách serveru povoleno. K tomu dojde, pouze pokud je konfigurována hodnota pro IP adresu a ve vlastnostech protokolu sítě Internet (TCP/IP) je vybrána možnost Použít následující IP adresu. V tomto režimu server DHCP přijímá přenosy od klientů DHCP a poskytuje jim služby.

  • Pokud první síťové připojení používá IP adresu konfigurovanou dynamicky, je ve vazbách serveru zakázáno. K tomu dojde, jestliže je ve vlastnostech protokolu sítě Internet (TCP/IP) vybrána možnost Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky. Toto nastavení je v počítačích s operačním systémem Windows Server 2008 výchozí. V tomto režimu server DHCP nepřijímá přenosy od klientů DHCP a neposkytuje jim služby, pokud není nakonfigurována statická IP adresa.

  • Server DHCP vytvoří vazbu s první statickou IP adresou nakonfigurovanou pro jednotlivé adaptéry.

Poznámka

  

  • Vazby serveru DHCP jsou povoleny a zakázány pro jednotlivá připojení, nikoli pro jednotlivé adresy. Všechny vazby jsou založeny na první konfigurované adrese IP pro jednotlivá připojení zobrazená ve složce Síťová připojení. Pokud jsou pro příslušné připojení konfigurovány další statické IP adresy (například v rozšířených vlastnostech protokolu TCP/IP), nejsou tyto adresy servery DHCP se systémem Windows Server 2008 používány a nemají pro vazby serveru žádný význam.

  • Servery DHCP se systémem Windows Server 2008 nikdy nevytvoří vazbu s rozhraním NDISWAN nebo rozhraním s podporou protokolu DHCP použitým na daném serveru. Tato rozhraní nejsou zobrazena v konzole DHCP v seznamu aktuálních vazeb serveru, protože nejsou službou DHCP používána. V seznamu vazeb serveru (kde je lze selektivně povolit nebo zakázat) mohou být zobrazeny pouze další síťová připojení s nakonfigurovanou primární statickou IP adresou.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a selektivním povolení či zakázání vazeb serveru určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah