Filtrování linkových vrstev zajišťuje řízení přístupu k síti pro účely vystavení nebo odepření zapůjčení IP adres protokolem DHCP na adresu MAC (Media Access Control). Filtrování linkových vrstev lze nakonfigurovat na uzlu IPv4 pro všechny klienty ve všech oborech IPv4. Tato funkce je v současné době dostupná pouze pro sítě IPv4.

Povolení filtrování adres MAC
 1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat, klikněte pravým tlačítkem na možnost IPv4 a poté klikněte na možnost Vlastnosti.

 3. Klikněte na možnost Filtry a poté zaškrtněte políčko Povolit seznam adres s povolením nebo Povolit seznam adres se zákazem.

Konfigurace nového filtru
 1. Otevřete modul snap-in DHCP.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na příslušný server DHCP, dvakrát klikněte na možnost IPv4, dvakrát klikněte na možnost Filtry a poté klikněte pravým tlačítkem na možnost Povolit nebo Zakázat.

 3. Klikněte na možnost Nový filtr a poté zadejte hodnotu do pole Adresa MAC a Popis. Popis je volitelné pole.

Poznámky
 • Adresa MAC může být úplná adresa nebo vzor adresy MAC (zástupné znaky). V následující části jsou uvedeny platné zástupné znaky adresy MAC:
  • 00-1C-23-*-*-*

  • 00-1C-23-20-AF-*

  • 00-1C-23-20-*-*

  • 001C2320AF4E

  • 001C*

Poznámka

Adresy se zakázaným filtrováním nahrazují adresy s povoleným filtrováním.

Úprava typu hardwaru vyloučeného ze seznamu filtrování
 1. Otevřete modul snap-in DHCP.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat, klikněte pravým tlačítkem na možnost IPv4 a poté klikněte na možnost Vlastnosti.

 3. Klikněte na možnost Filtry, klikněte na možnost Upřesnit a poté zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček pro typy hardwaru, které chcete upravovat.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah