Konfigurace oborů

Obor je skupina pro správu IP adres pro počítače v podsíti, která používá službu DHCP. Správce nejdříve vytvoří obor pro každou fyzickou podsíť a potom pomocí těchto oborů definuje parametry používané klienty. Obor má následující vlastnosti:

 • rozsah IP adres, do kterého budou zahrnuty nebo z kterého budou vyloučeny adresy pro nabídky zapůjčení služby DHCP,

 • maska podsítě, která určuje podsíť pro danou IP adresu,

 • název přiřazený k oboru při jeho vytvoření,

 • hodnoty doby trvání zapůjčení přiřazení klientům DHCP, kteří přijímají dynamicky přidělované IP adresy,

 • všechny možnosti oboru DHCP konfigurované pro přiřazení klientům DHCP, například server DNS, IP adresa směrovače a adresa serveru WINS,

 • rezervace, které se volitelně používají k zajištění toho, aby klient DHCP obdržel vždy stejnou IP adresu.

Před přidáním oborů

Obor DHCP sestává z fondu IP adres v dané podsíti (například 192.168.0.1 až 192.168.0.254), které server DHCP může zapůjčit klientům.

Každá podsíť může mít pouze jeden obor DHCP s jedním souvislým rozsahem IP adres. Chcete-li v rámci jednoho oboru nebo podsítě pro službu DHCP použít více rozsahů adres, musíte nejdříve daný obor definovat a potom nastavit všechny potřebné rozsahy vyloučení.

 • Definice oboru

  Použijte celý rozsah po sobě jdoucích IP adres, které tvoří místní podsíť IP, pro níž chcete povolit službu DHCP.

 • Nastavení rozsahů vyloučení

  Pro všechny IP adresy v oboru, které nemá server DHCP nabízet nebo používat pro přiřazení protokolu DHCP, nastavte rozsahy vyloučení. Například v předchozím příkladu můžete vyloučit prvních 10 adres vytvořením vyloučení pro adresy 192.168.0.1 až 192.168.0.10.

  Nastavením vyloučení pro tyto adresy lze určit, že klientům DHCP, kteří po serveru požadují zapůjčení konfigurace, nebudou tyto adresy nikdy nabízeny. Vyloučené IP adresy mohou být v síti aktivní, ale pouze při ruční konfiguraci těchto adres u hostitelů, kteří k získání adresy nepoužívají protokol DHCP.

Vytváření oborů

Při vytváření oboru DHCP zadáváte pomocí konzoly DHCP následující požadované informace:

 • název oboru přiřazený uživatelem nebo správcem, který obor vytvořil,

 • masku podsítě pro určení podsítě, do které daná IP adresa patří,

 • rozsah IP adres, které obor obsahuje,

 • časový interval (označovaný jako doba trvání zapůjčení), který určuje, jak dlouho může klient DHCP používat přiřazenou IP adresu, než bude muset na serveru DHCP obnovit konfiguraci.

Použití pravidla 80/20 pro obory

Pro vyrovnané využití serveru DHCP je vhodné pomocí pravidla „80/20“ rozdělit adresy oboru mezi dva servery DHCP. Pokud je Server 1 konfigurován tak, aby zpřístupnil většinu (přibližně 80 %) adres, lze Server 2 konfigurovat tak, aby klientům zpřístupnil ostatní adresy (přibližně 20 %). Na následujícím obrázku je znázorněn příklad pravidla 80/20.

Po přidání oborů

Po definování oboru lze pomocí následujících postupů obor dále konfigurovat:

 • Nastavení dalších rozsahů vyloučení:

  Můžete vyloučit libovolné další adresy, které nelze zapůjčit klientům DHCP. Vyloučení je nutné použít pro všechna zařízení, která musí být konfigurována staticky. Rozsahy vyloučení musí obsahovat všechny IP adresy, které jsou ručně přiřazeny jiným serverům DHCP, jiným klientům než DHCP, bezdiskovým pracovním stanicím a klientům služby Směrování a vzdálený přístup nebo protokolu PPP.

 • Vytvoření rezervací

  Některé IP adresy lze rezervovat pro trvalé přiřazení zapůjčení určeným počítačům nebo zařízením v dané síti. Rezervace používejte pouze pro zařízení s povolenou službou DHCP, která je nutné rezervovat pro konkrétní účely v síti (například tiskové servery).

 • Úprava doby trvání zapůjčení

  Dobu trvání zapůjčení pro přiřazení zapůjčení IP adresy lze změnit. Výchozí doba trvání zapůjčení je 8 dní.

  U většiny sítí LAN je výchozí hodnota přijatelná, ale pokud nedochází k častým přesunům počítačů a změnám umístění, lze ji dále zvýšit. Lze také nastavit neomezenou dobu trvání zapůjčení, ale při použití této možnosti buďte opatrní.

 • Konfigurace možností a tříd pro použití s oborem

  Chcete-li klientům poskytnout úplnou konfiguraci, je nutné pro obor konfigurovat a povolit možnosti DHCP.

  V případě pokročilejší diskrétní správy klientů oboru lze přidat nebo povolit třídy možností definované uživatelem nebo dodavatelem.

Poznámka

 

 • Než začne server DHCP poskytovat služby klientům, je nutné obor po definování a konfiguraci aktivovat. Neaktivujte však nový obor dříve, než pro něj zadáte možnosti DHCP.

 • Po aktivaci oboru neměňte rozsah adres oboru.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP, oborech a aktivaci určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah