Kapsamları yapılandırma

Kapsam, bir alt ağda bulunan ve DHCP hizmeti kullanan bilgisayarların IP adreslerinin yönetimsel gruplandırmasıdır. Yönetici önce her fiziksel alt ağ için bir kapsam oluşturur ve sonra istemciler tarafından kullanılan parametreleri tanımlamak için kapsamı kullanır. Bir kapsamın şu özellikleri vardır:

 • DHCP hizmeti kiralama sunuları için kullanılan adreslerin dahil edileceği veya dışarıda tutulacağı IP adres aralığı.

 • Verilen bir IP adresinin alt ağını tanımlayan bir alt ağ maskesi.

 • Oluşturulduğunda atanan bir kapsam adı.

 • Dinamik olarak ayrılan IP adreslerini alan DHCP istemcilerine atanan kiralama süresi değerleri.

 • DHCP istemcilerine atanmak üzere yapılandırılmış, DNS sunucusu, yönlendirici IP adresi ve WINS sunucu adresi gibi DHCP kapsamı seçenekleri.

 • DHCP istemcisinin her zaman aynı IP adresini alacağından emin olmak için isteğe bağlı olarak kullanılan ayırmalar.

Kapsam eklemeden önce

DHCP kapsamı, verilen bir alt ağdaki 192.168.0.1 ile 192.168.0.254 aralığı gibi, DHCP sunucusunun istemcilere kiralayabileceği IP adresleri havuzundan oluşur.

Her alt ağın, tek bir devam eden IP adresi aralığına sahip yalnızca tek bir DHCP kapsamı olabilir. DHCP hizmetinin tek bir kapsamı veya alt ağı içinde birkaç adres aralığı kullanmak için, önce kapsamı daha sonra da gereken dışarıda bırakma aralıklarını tanımlamanız gereklidir.

 • Kapsamı tanımlama

  DHCP hizmetini etkinleştirdiğiniz yerel IP alt ağını oluşturan ardışık IP adresleri aralığının tamamını kullanın.

 • Dışarıda bırakma aralıklarını ayarlama

  Kapsam içinde DHCP sunucusunun sunmasını veya DHCP ataması için kullanmasını istemediğiniz IP adresleri için dışarıda bırakma aralıklarını ayarlamanız gereklidir. Örneğin, 192.168.0.1 ila 192.168.0.10 aralığı için bir dışlama oluşturarak önceki örnek kapsamdaki ilk 10 adresi dışarıda bırakabilirsiniz.

  Bu adresler için bir dışlama ayarlayarak, DHCP istemcileri sunucudan kira yapılandırması istediklerinde, istemcilere bu adreslerin asla verilmemesi gerektiğini belirtmiş olursunuz. Dışlanan IP adreslerini ancak, bu adresleri bir adres elde etmek için DHCP kullanmayan ana bilgisayarlarda el ile yapılandırarak ağınızda etkinleştirebilirsiniz.

Kapsam oluşturma

Bir DHCP kapsamı oluştururken, aşağıdaki gerekli bilgileri girmek için DHCP konsolunu kullanırsınız:

 • Kapsamı oluşturan yönetici veya sizin tarafınızdan atanan bir kapsam adı.

 • IP adresinin ait olduğu alt ağı tanımlamak için kullanılan bir alt ağ maskesi.

 • Kapsam içinde bulunan IP adresleri aralığı.

 • DHCP istemcisinin, DHCP sunucusuyla yapılandırmasını yenilemeden önce atanmış IP adresini kullanabileceği süreyi belirtilen zaman aralığı (kiralama süresi olarak bilinir).

Kapsamlar için 80/20 kuralını kullanma

DHCP sunucu kullanımını dengelemek amacıyla, "80/20" kuralını kullanarak kapsam adreslerini iki DHCP sunucusuna bölmek iyi bir yöntemdir. Sunucu 1, adreslerin çoğunluğunu (yaklaşık %80) kullanıma sunacak şekilde yapılandırılırsa, Sunucu 2 de diğer adresleri (yaklaşık %20) istemcilerin kullanımına sunacak şekilde yapılandırılabilir. Aşağıdaki gösterim 80/20 kuralının bir örneğidir:

Kapsamlar eklendikten sonra

Kapsamı tanımladıktan sonra, aşağıdaki görevleri tamamlayarak kapsamı ayrıca yapılandırabilirsiniz:

 • Ek dışlama aralıkları ayarlama.

  DHCP istemcilerine kiralanmaması gereken diğer IP adreslerini dışarıda bırakabilirsiniz. Statik olarak yapılandırılması gereken tüm aygıtlar için dışlamaları kullanmalısınız. Dışarıda bırakılan aralıklar, diğer DHCP sunucularına, DHCP olmayan istemcilere, disksiz iş istasyonlarına veya Yönlendirme ve Uzaktan Erişim ile PPP istemcilerine el ile atadığınız tüm IP adreslerini içermelidir.

 • Ayırmaları oluşturma.

  Ağınızdaki belirli bilgisayarlara veya aygıtlara kalıcı kiralama ataması için bazı IP adreslerini ayırmayı tercih edebilirsiniz. Yalnızca DHCP kullanabilen ve ağınızda belirli amaçlar için ayrılması gereken (yazdırma sunucuları gibi) aygıtlar için ayırma kullanabilirsiniz.

 • Kiralama sürelerinin uzunluğunu ayarlama.

  IP adres kiralarını atamak için kullanılacak kiralama süresini değiştirebilirsiniz. Varsayılan kiralama süresi sekiz gündür.

  Çoğu LAN için, varsayılan değer kabul edilebilirdir; ancak bilgisayarlar nadir olarak taşınıyor veya konum değiştiriyorsa daha fazla artırılabilir. Ayrıca, sonsuz kiralama süreleri ayarlanabilir ancak dikkatli kullanılmalıdır.

 • Kapsamla birlikte kullanılacak seçenekleri ve sınıfları yapılandırma.

  İstemciler için tam yapılandırma sağlamak amacıyla, kapsam için DHCP seçenekleri yapılandırılmalı ve etkinleştirilmelidir.

  Kapsam istemcilerinin daha gelişmiş ayrı yönetimi için kullanıcı veya satıcı tanımlı seçenek sınırları ekleyebilir veya bunları etkinleştirebilirsiniz.

Not

 

 • Bir kapsamı tanımladıktan ve yapılandırdıktan sonra, DHCP sunucusu istemcilere hizmet sağlamaya başlamadan önce kapsamın etkinleştirilmesi gereklidir. Ancak, DHCP seçeneklerini belirtmeden önce yeni bir kapsamı etkinleştirmemelisiniz.

 • Bir kapsamı etkinleştirdikten sonra, kapsam adreslerinin aralığını değiştirmemelisiniz.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP, kapsamlar ve etkinleştirmeyle ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler