Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) veritabanının bir yedeğinin tutulması, DHCP veritabanının kaybedilmesi (örneğin, sabit disk arızası nedeniyle) veya bozulması durumunda sizi veri kayıplarına karşı korur. DHCP Sunucusu hizmetinin desteklediği üç yedekleme yöntemi vardır:

 • Otomatik olarak yapılan zaman uyumlu yedeklemeler. Varsayılan yedekleme aralığı 60 dakikadır. Aşağıdaki kayıt defteri girdisini kullanarak yedekleme aralığını değiştirebilirsiniz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Dikkat

  Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi sisteminize zarar verebilir. Kayıt defterinde değişiklik yapmadan önce, bilgisayarınızdaki önemli verileri yedeklemelisiniz.

 • DHCP konsolunda backup komutu kullanılarak gerçekleştirilen zaman uyumsuz (el ile) yedeklemeler.

Zaman uyumlu veya zaman uyumsuz yedekleme yapıldığında, aşağıdakiler de içinde olmak üzere tüm DHCP veritabanı kaydedilir:

 • Üst kapsamlar ve çok noktaya yayın kapsamları da içinde olmak üzere tüm kapsamlar

 • Ayırmalar

 • Kiralamalar

 • Sunucu seçenekleri, kapsam seçenekleri, ayırma seçenekleri ve sınıf seçenekleri de içinde olmak üzere tüm seçenekler

 • Tüm kayıt defteri anahtarları ve DHCP sunucusu özelliklerinde belirlenmiş diğer yapılandırma ayarları (örneğin, denetim günlüğü ayarları ve klasör konumu ayarları). Bu ayarlar aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarında depolanır:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Not

DHCP sunucusunun DHCP istemci bilgisayarlarını DNS'ye kaydederken kullandığı Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) dinamik güncelleştirme kimlik bilgileri (kullanıcı adı, etki alanı ve parola) yedekleme yöntemlerinin hiçbiriyle yedeklenmez.

Yedekleme konumları

Bu konu içinde, DHCP veritabanının ve yedekleme dizinlerinin varsayılan sürücü ve yol konumlarında bulunduğu varsayılmaktadır. DHCP veritabanının varsayılan yedekleme yolu %systemroot%\System32\Dhcp\Backup'tır. El ile yedekleme sırasında farklı bir yerel klasör seçerek veya DHCP sunucusu özelliklerinde yedekleme klasörü konumunu değiştirerek veritabanının yedeklendiği klasörü değiştirebilirsiniz.

Yedekleme stratejinizi planlarken aşağıdakileri dikkate alın:

 • Zaman uyumlu yedeklemeler DHCP hizmeti çalıştığı sırada yapılır. Benzer şekilde, zaman uyumsuz (el ile) bir yedekleme yaparken de, veritabanınızı yeni bir sunucuya taşımadığınız sürece DHCP hizmetini durdurmanız gerekmez.

 • DHCP veritabanı yedekleme klasörünün konumu yerel bir yol olmalıdır.

 • DHCP sunucusu yedeklerini DHCP hizmetinin yüklü olduğu sabit sürücüde depolamayın ve yedekleme klasörüne ilişkin erişim denetim listesinin (ACL) üye olarak yalnızca Administrators grubunu ve DHCP Administrators grubunu içerdiğinden emin olun. El ile yedeklemeye ek olarak, teyp sürücüsü gibi diğer konumlara da yedekleme yapın ve yetkisiz kişilerin yedek kopyalarınıza erişim sağlayamadığından emin olun. Bu amaç için Windows Yedekleme'yi kullanabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik, DHCP sunucusunda Administrators grubunun veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

DHCP veritabanını yedeklemek için
 1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu tıklatın.

 3. Eylem menüsünde Yedekle'yi tıklatın.

 4. Klasöre Gözat iletişim kutusunda, yedek DHCP veritabanını depolamak istediğiniz klasörü seçin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

DHCP veritabanının el ile oluşturulan yedeğini, DHCP sunucusunun her 60 dakikada bir oluşturduğu zaman uyumlu yedek ile aynı konuma depolarsanız, otomatik yedekleme yapılırken el ile oluşturduğunuz yedeğin üzerine yazılır.

DHCP veritabanını geri yükleme

DHCP sunucusu veritabanını geri yükleme, veritabanının bozulduğu veya kaybedildiği durumlarda yarar sağlar. Veritabanını başarılı bir şekilde geri yükleyebilmek için, düzenli aralıklarla yedekleme yapmanız gerekir. Varsayılan olarak, DHCP 60 dakikada bir %systemroot%\System32\Dhcp\Backup klasörüne zaman uyumlu yedekleme yapar, ancak siz de el ile yedekleme yapabilir veya veritabanını başka konumlara kopyalamak için yedekleme yazılımı kullanabilirsiniz.

DHCP ek bileşeninin Eylem menüsündeki Geri Yükle komutunu kullanarak, veritabanı dosyasının yedek bir kopyasından (Dhcp.mdb) DHCP veritabanını geri yükleyebilirsiniz. DHCP veritabanını Dhcp.mdb adlı yedek kopyadan geri yüklerken, sunucuda aşağıdaki bilgiler yapılandırılır:

 • Üst kapsamlar ve çok noktaya yayın kapsamları da içinde olmak üzere tüm kapsamlar

 • Ayırmalar

 • Kiralamalar

 • Sunucu seçenekleri, kapsam seçenekleri, ayırma seçenekleri ve sınıf seçenekleri de içinde olmak üzere tüm seçenekler

 • Tüm kayıt defteri anahtarları ve DHCP sunucusu özelliklerinde belirlenmiş diğer yapılandırma ayarları (örneğin, denetim günlüğü ayarları ve klasör konumu ayarları).

Not

DHCP sunucusunun DHCP istemci bilgisayarlarını DNS'ye kaydederken kullandığı DNS dinamik güncelleştirme kimlik bilgileri (kullanıcı adı, etki alanı ve parola) yedekleme yöntemlerinin hiçbiriyle yedeklenmediğinden, geri yükleme yordamı sırasında bu bilgiler geri yüklenmez. DHCP veritabanınızı geri yükledikten sonra, sunucunuza ait kimlik bilgilerini yapılandırın ve ayrıca, sunucunuzun durumunu ayarlayın.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik, DHCP sunucusunda Administrators grubunun veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

DHCP veritabanını geri yüklemek için
 1. DHCP ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu tıklatın.

 3. Eylem menüsünde Geri Yükle'yi tıklatın.

 4. Klasöre Gözat iletişim kutusunda, DHCP veritabanının yedeğini içeren klasörü seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Notlar
 • DHCP veritabanını geri yüklemek için, DHCP hizmeti geçici olarak durdurulur. Hizmet durdurulduğunda, DHCP istemcileri DHCP sunucusuyla bağlantıya geçerek IP adresi alamaz.
 • Yalnızca, aynı dil sürümündeki DHCP veritabanları geri yüklenebilir. Örneğin, işletim sisteminin İngilizce sürümünü çalıştıran bir DHCP sunucusundan gelen DHCP veritabanı, işletim sisteminin Japonca sürümünü çalıştıran bir DHCP sunucusuna geri yüklenemez.

Bir sunucu bilgisayardaki (kaynak sunucu) DHCP veritabanını başka bir sunucu bilgisayara (hedef sunucu) taşımak için de bu yordamı kullanabilirsiniz.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler