Bir sunucu bilgisayardaki (kaynak sunucu) DHCP veritabanını başka bir sunucu bilgisayarına (hedef sunucu) taşıyabilirsiniz. DHCP veritabanını geçişini gerçekleştirmek için, önce kaynak veritabanının yedeğini alın ve veritabanını hedef DHCP sunucusunda geri yükleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz. DHCP Yedeklemesi ve Geri Yüklemesi Hakkında Daha Fazla Bilgi ve DHCP Veritabanını Verme ve Alma Hakkında Daha Fazla Bilgi

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler