Bazę danych DHCP można przenieść z jednego komputera pełniącego rolę serwera (serwera źródłowego) na inny komputer pełniący rolę serwera (serwer docelowy). Aby przeprowadzić migrację bazy danych DHCP, najpierw należy zrobić kopię zapasową źródłowej bazy danych, a następnie przywrócić bazę danych na docelowym serwerze DHCP.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowych i przywracaniu bazy danych DHCP oraz Więcej informacji o eksportowaniu i importowaniu bazy danych DHCP.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści