System Windows Server® 2008 obsługuje bezstanowe i stanowe funkcje serwera DHCPv6. Klienci działający w trybie bezstanowym protokołu DHCPv6 używają tego protokołu do uzyskania innych niż adres IPv6 parametrów konfiguracji sieci, takich jak adresy serwerów DNS. Klienci konfigurują adres IPv6 za pomocą mechanizmu, który nie jest oparty na protokole DHCPv6, na przykład automatycznej konfiguracji adresu IPv6 (opartej na prefiksach IPv6 i zawartej w anonsach routera) lub statycznej konfiguracji adresu IP.

W trybie stanowym protokołu DHCPv6 klienci uzyskują zarówno adres IPv6, jak i inne parametry konfiguracji sieci przez protokół DHCPv6.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołów DHCP i DHCPv6, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści