Do konfiguracji roli serwera DHCP w Menadżerze serwera jest używanych siedem ekranów. Tytuły ekranów są podane poniżej pogrubioną czcionką, a tematy Pomocy po lewej strony każdego ekranu Menadżera serwera są wymienione pod tytułem ekranu:

Ekran 1: Serwer DHCP

Omówienie protokołu DHCP

Więcej informacji o dodawaniu zakresów

Integrowanie protokołu DHCP z systemem DNS

Ekran 2: Ustawienia DNS IPv4

Więcej informacji na temat ustawień serwera DNS znajduje się w temacie Integrowanie protokołu DHCP z systemem DNS

Ekran 3: Ustawienia WINS IPv4

Więcej informacji o ustawieniach serwera WINS

Ekran 4: Zakresy DHCP

Więcej informacji o dodawaniu zakresów

Ekran 5: Konfigurowanie trybu bezstanowego protokołu DHCPv6

Więcej informacji o trybie bezstanowym protokołu DHCPv6

Ekran 6: Ustawienia serwera DNS IPv6

Integrowanie protokołu DHCP z systemem DNS

Ekran 7: Autoryzowanie serwera DHCP

Więcej informacji o autoryzacji serwerów DHCP w usługach AD DS

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i wymagań grup zabezpieczeń, zobacz temat Więcej informacji o grupach zabezpieczeń serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści