Warto rozdzielić zakres między dwa lub trzy serwery. Ułatwi to obsługę ruchu DHCP. Ponadto jeśli serwer ulegnie awarii, nie będzie to miało wpływu na sieć. Podział 80/20 wydaje się optymalny.

Rozważmy na przykład zakres klasy B 132.255.0.0 z zakresem adresów od 132.255.0.1 do 132.255.255.255 i maską podsieci 255.255.0.0. Jedną z konfiguracji mogłoby być rozdzielenie obciążenia między dwa serwery (SRV1 i SRV2). Serwer SRV1 ma zakres 132.255.0.1-132.255.255.255 i maskę 255.255.0.0. Obszar wykluczeń dla tego zakresu to 132.255.128.0-132.255.255.255. Serwer SRV2 ma zakres 132.255.0.1-132.255.255.255 i maskę 255.255.0.0. Obszar wykluczeń dla tego zakresu to 132.255.0.1-132.127.255.255. W podobny sposób zakres można także rozdzielić między trzy serwery.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści