Poniżej opisane są zadania, które mogą poprawić zabezpieczenia i zwiększyć niezawodność oraz wydajność roli serwera DHCP. Wiele z tych zadań obejmuje konfigurację serwera DHCP w połączeniu z inną technologią lub funkcją systemu Windows Server® 2008, jak na przykład usługa Active Directory (AD) lub Ochrona dostępu do sieci (NAP, Network Access Protection), a inne opisują, w jaki sposób można zaprojektować infrastrukturę DHCP, aby była ona najbardziej wydajna:

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP i ról serwerów, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści