Nedan beskrivs några åtgärder som kan förbättra säkerheten, tillförlitligheten och hanterbarheten för DHCP-serverrollen. Många av de här åtgärderna innebär konfigurering av DHCP tillsammans med annan teknik eller en annan funktion i Windows Server® 2008, t.ex. Active Directory (AD) eller Network Access Protection (NAP), medan andra handlar om hur du kan utforma DHCP-infrastrukturen för att förbättra effektiviteten:

Ytterligare information

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och serverroller finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll