En Relay Agent är ett litet program som vidarebefordrar DHCP/BOOTP-meddelanden mellan klienter och servrar i olika undernät. DHCP/BOOTP Relay Agents är en del av DHCP- respektive BOOTP-standarden och fungerar i enlighet med RFC (Request for Comments), standarddokument med beskrivningar av protokolldesign och relaterade funktioner.

I TCP/IP-nätverk används routrar för att ansluta maskin- och programvara som används i olika fysiska nätverkssegment (dessa kallas undernät) samt för att vidarebefordra IP-paket mellan undernäten. För att DHCP-tjänsterna ska stödjas och kunna användas mellan olika undernät måste de routrar som används för att ansluta delnäten vara utformade i enlighet med de DHCP/BOOTP Relay Agent-funktioner som beskrivs i RFC 1542.

För att en router ska fungera i enlighet med RFC 1542 och ge stöd för Relay Agents måste den kunna identifiera BOOTP- och DHCP-protokollmeddelanden och bearbeta (vidarebefordra) dem korrekt. Eftersom routrar tolkar DHCP-meddelanden som BOOTP-meddelanden (t.ex. ett UDP-meddelande som skickas via samma UDP-portnummer och som innehåller en delad meddelandestruktur) vidarebefordrar en router med BOOTP Relay Agent-funktion vanligtvis DHCP- och BOOTP-paket som skickas i nätverket.

Om en router inte kan fungera som en DHCP/BOOTP Relay Agent måste varje undernät antingen innehålla en egen DHCP-server eller en annan dator som kan fungera som en Relay Agent i undernätet. I situationer där det är svårt eller omöjligt att konfigurera routrar för att stödja DHCP/BOOTP-vidarebefordring kan du konfigurera en dator med Windows Server® 2008 så att den fungerar som en Relay Agent genom att installera tjänsten DHCP Relay Agent.

De flesta routrar stödjer DHCP/BOOTP-vidarebefordring. Om din router inte stödjer denna funktion kan du kontakta tillverkaren eller leverantören för att ta reda på om det finns en uppdatering för (inbyggd) programvara som gör att den stöds.

Ytterligare resurser

I avsnittet Rekommenderade åtgärder för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll