Přenosový agent je malý program, který přenáší zprávy DHCP/BOOTP mezi klienty a servery v různých podsítích. Přenosoví agenti DHCP/BOOTP jsou součástí standardů DHCP a BOOTP a jejich činnost je v souladu s dokumenty RFC, což jsou standardní dokumenty, které popisují protokol a jeho chování.

V sítích používajících protokol TCP/IP slouží směrovače k vzájemnému propojení hardwaru a softwaru v různých fyzických segmentech sítě (označovaných jako podsítě) a k předávání paketů IP mezi jednotlivými podsítěmi. Podpora a použití služby DHCP ve více podsítích vyžaduje, aby směrovače spojující jednotlivé podsítě byly kompatibilní s možnostmi přenosového agenta DHCP/BOOTP popsanými v dokumentu RFC 1542.

Směrovače jsou kompatibilní s dokumentem RFC 1542 a podporují přenosové agenty, pokud jsou schopny rozpoznat zprávy protokolu BOOTP a DHCP a odpovídajícím způsobem je zpracovat (předat). Vzhledem k tomu, že směrovače interpretují zprávy DHCP jako zprávy BOOTP (například zprávu UDP odeslanou prostřednictvím portu UDP se stejným číslem a obsahující strukturu sdílené zprávy), směrovač s funkcí přenosového agenty BOOTP obvykle předává pakety DHCP a všechny pakety BOOTP odeslané přes síť.

Pokud směrovač nelze použít jako přenosový agent DHCP/BOOTP, musí mít každá podsíť buď vlastní server DHCP nebo jiný počítač, který může v dané podsíti plnit funkci přenosového agenta. V případech, kdy je nepraktické nebo nemožné konfigurovat směrovače pro podporu přenosů DHCP/BOOTP, lze instalací služby Přenosový agent DHCP nakonfigurovat počítač se systémem Windows Server® 2008 tak, aby plnil funkci přenosového agenta DHCP.

Směrovače většinou přenosy DHCP/BOOTP podporují. Pokud používáte směrovače, které tyto přenosy nepodporují, zjistěte u výrobce nebo dodavatele směrovače, zda je k dispozici upgrade softwaru či firmwaru pro podporu této funkce.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah