Rezervací klienta lze zajistit, aby počítač klienta DHCP při spuštění obdržel vždy stejnou IP adresu. Pokud má rezervovaný klient přístup k více serverům DHCP, přidejte rezervaci i na všechny ostatní servery DHCP. To umožní ostatním serverům DHCP akceptovat rezervaci IP adresy pro rezervovaného klienta. Ačkoli server DHCP rezervaci klienta použije, pokud je rezervovaná adresa součástí dostupného fondu adres, stejná rezervace pro stejného klienta na více serverech obvykle nezpůsobí žádné potíže.

Rezervujete-li IP adresu pro nového klienta nebo rezervujete-li jinou než aktuální adresu, ověřte, zda již adresa nebyla serverem DHCP zapůjčena. Rezervace IP adresy v oboru automaticky nevynutí, aby klient, který ji aktuálně používá, tuto adresu přestal používat.

Pokud je adresa již používána, musí ji klient. který ji používá, nejdříve uvolnit pomocí zprávy o uvolnění protokolu DHCP (DHCPRELEASE). Toho docílíte zadáním příkazu ipconfig /release na příkazovém řádku klientského počítače.

Rezervace IP adresy rovněž nevynutí, aby nový klient, pro kterého je rezervace vytvořena, okamžitě přešel na tuto adresu. Také v tomto případě musí klient nejdříve odeslat zprávu DHCP se žádostí (DHCPREQUEST). Toho docílíte zadáním příkazu ipconfig /renew na příkazovém řádku klientského počítače.

U klientů se systémem Windows 95 nebo Windows 98 lze k uvolnění nebo obnovení vyhrazené IP adresy ve službě DHCP použít program Winipcfg.exe. U klientů se systémem MS-DOS a některých klientů s jinými operačními systémy se změna projeví až po restartování počítače.

Po provedení uvedených změn je rezervovanému klientovi zapůjčena IP adresa, která je nyní rezervována pro trvalé používání tímto klientem, při každém obnovení zapůjčení na serveru DHCP.

Poznámka

Pro rezervované klienty lze nakonfigurovat specifické možnosti DHCP. Jsou-li pro rezervovaného klienta nakonfigurovány možnosti, přepíší tyto hodnoty všechny parametry typu možnosti distribuované přiřazením možností založených na serveru, oboru nebo třídě.

Poznámka

Rezervace lze vytvořit pro libovolné IP adresy v rozsahu adres oboru, i pokud je daná IP adresa také v rozsahu vyloučení. Díky tomu rezervace fungují správně i v případě, že je implementováno pravidlo 80/20 a všechny adresy jsou vyloučeny (80 % na jednom serveru a 20 % na druhém serveru).

Tento postup lze použít k přidání rezervace klienta.

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo rovnocenná oprávnění.

Přidání rezervace klienta
  1. Otevřete konzolu DHCP.

  2. Ve stromu konzoly klikněte na možnost Rezervace.

  3. V nabídce Akce klikněte na příkaz Nová rezervace.

  4. V části Nová rezervace zadejte informace nutné k provedení rezervace klienta.

  5. Chcete-li přidat rezervaci klienta do oboru, klikněte na tlačítko Přidat.

  6. Opakujte předchozí dva kroky pro všechny další rezervace klientů, které chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko Zavřít.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Doporučené úkoly pro roli serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server® 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah