Pomocí tohoto postupu můžete rozdělit obor IPv4 protokolu DHCP.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators.

Rozdělení oboru DHCP
  1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

  2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na možnost IPv4 a poté klikněte pravým tlačítkem na obor, který chcete rozdělit.

  4. Klikněte na tlačítko Upřesnit a poté na tlačítko Rozdělit obor.

  5. Postupujte podle pokynů Průvodce konfigurací rozdělení oboru protokolu DHCP.

    Poznámka

    Průvodce konfigurací rozdělení oboru protokolu DHCP je dostupný pouze pro obory IPv4.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a selektivním povolení či zakázání vazeb serveru určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah