Przy użyciu tej procedury można podzielić zakres DHCP IPv4.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP.

Aby podzielić zakres DHCP
  1. Otwórz przystawkę DHCP programu Microsoft Management Console (MMC).

  2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie serwer DHCP, który chcesz skonfigurować.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję IPv4, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy zakres, który chcesz podzielić.

  4. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij opcję Podział zakresu.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze konfiguracji podziału zakresu DHCP.

    Uwaga

    Kreator konfiguracji podziału zakresu DHCP jest dostępny tylko w przypadku zakresów IPv4.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP oraz selektywnego włączania lub wyłączania powiązań serwera DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści