Tej procedury można użyć w celu przeniesienia bazy danych DHCP z jednego komputera pełniącego funkcję serwera (serwera źródłowego) na inny komputer pełniący funkcję serwera (serwer docelowy).

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność użytkownika do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP na źródłowym i docelowym serwerze DHCP.

Aby przenieść konfigurację i bazę danych DHCP z serwera z systemem Windows Server 2003 na inny serwer z systemem Windows Server 2008 R2
 1. Zaloguj się na źródłowym serwerze DHCP.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 4. Wpisz ciąg netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Zainstaluj usługę serwera DHCP na docelowym serwerze DHCP. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania serwera DHCP, zobacz temat Instalowanie roli serwera DHCP.

 6. Zaloguj się na docelowym serwerze DHCP.

 7. Skopiuj wyeksportowany plik bazy danych DHCP na lokalny dysk twardy docelowego serwera DHCP.

 8. Upewnij się, że usługa DHCP została uruchomiona na docelowym serwerze DHCP.

 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Otwórz przystawkę DHCP.

 11. W drzewie konsoli kliknij węzeł DHCP.

 12. W menu Akcja kliknij polecenie Autoryzuj.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści