W przypadku niektórych serwerów konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP i maski podsieci podczas instalacji lub po jej zakończeniu. Należą do nich serwery DHCP, DNS, WINS oraz serwery zapewniające użytkownikom dostęp do Internetu. Zaleca się również przypisanie statycznych adresów IP i masek podsieci wszystkim kontrolerom domeny. Jeśli w komputerze znajduje się więcej niż jedna karta sieciowa, do każdej z nich musi być przypisany osobny adres IP.

Aby skonfigurować IPv4 do adresowania statycznego
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kategorię Sieć i Internet, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, dla którego chcesz dodać statyczny adres IP, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Zatwierdź zawartość okna dialogowego Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Protokół IP w wersji 4 (TCP/IP/IPv4).

 4. Kliknij polecenie Użyj następującego adresu IP i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla połączeń lokalnych w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna wpisz adres IP, maskę podsieci oraz adresy bram domyślnych.

  • Dla innych połączeń w polu Adres IP wpisz adres IP.

 5. Kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS.

 6. W polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

Aby skonfigurować statyczne ustawienie adresu IPv4 dla połączenia lokalnego, kliknij opcję Zaawansowane.

Aby skonfigurować IPv6 do adresowania statycznego
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij kategorię Sieć i Internet, kliknij pozycję Centrum sieci i udostępniania, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia karty sieciowej.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, dla którego chcesz dodać statyczny adres IP, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Zatwierdź okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Protokół IP w wersji 4 (TCP/IP/IPv6).

 4. Kliknij polecenie Użyj następującego adresu IPv6 i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla połączeń lokalnych w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna wpisz adres IP, długość prefiksu podsieci oraz adres bramy domyślnej.

  • Dla innych połączeń w polu Adres IPv6 wpisz adres IP.

 5. Kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS.

 6. W polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.

Aby skonfigurować statyczne ustawienie adresu IPv6 dla połączenia lokalnego, kliknij opcję Zaawansowane.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołów DHCP i TCP/IP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści