Voor bepaalde typen servers moet u een statisch IP-adres en een subnetmasker opgeven tijdens of na Setup. Dit zijn DHCP-servers, DNS-servers, WINS-servers en andere servers die gebruikers toegang tot internet bieden. Verder wordt aanbevolen aan elke domeincontroller een statisch IP-adres met een subnetmasker toe te wijzen. Als een computer meerdere netwerkadapters heeft, moet u aan elke adapter een afzonderlijk IP-adres toewijzen.

IPv4 configureren voor vaste adressering
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet, Netwerkcentrum en Adapterinstellingen wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding waaraan u een statisch IP-adres wilt toevoegen en klik op Eigenschappen.

 3. Bevestig het UAC-dialoogvenster en dubbelklik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IP/IPv4).

 4. Klik op Het volgende IP-adres gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor een LAN-verbinding typt u bij IP-adres, Subnetmasker en Standaardgateway het IP-adres en de adressen van het subnetmasker en de standaardgateway.

  • Voor alle andere verbindingen typt u bij IP-adres het IP-adres.

 5. Klik op De volgende DNS-serveradressen gebruiken.

 6. Typ de primaire en secundaire DNS-serveradressen in de vakken Voorkeurs-DNS-server en Alternatieve DNS-server.

Als u geavanceerde instellingen wilt configureren voor het vaste IPv4-adres van een LAN-verbinding, klikt u op Geavanceerd.

IPv6 configureren voor vaste adressering
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet, Netwerkcentrum en Adapterinstellingen wijzigen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de verbinding waaraan u een statisch IP-adres wilt toevoegen, en klik op Eigenschappen.

 3. Bevestig het UAC-dialoogvenster en dubbelklik op Internet Protocol versie 4 (TCP/IP/IPv6).

 4. Klik op Het volgende IPv6-adres gebruiken en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor een LAN-verbinding typt u bij IPv6-adres, Lengte van voorvoegsel van subnet en Standaardgateway het IP-adres, de lengte voor het voorvoegsel van het subnet en het adres van de standaardgateway.

  • Voor alle overige verbindingen typt u het IP-adres in het vak IPv6-adres.

 5. Klik op De volgende DNS-serveradressen gebruiken.

 6. Typ de primaire en secundaire DNS-serveradressen in de vakken Voorkeurs-DNS-server en Alternatieve DNS-server.

Als u geavanceerde instellingen wilt configureren voor het vaste IPv6-adres van een LAN-verbinding, klikt u op Geavanceerd.

Aanvullende bronnen

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP en TCP/IP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave