Met de 80/20-regel kunt u de scopedistributie van adressen verdelen wanneer er meerdere DHCP-servers worden gebruikt voor dezelfde scope.

Wanneer u meerdere DHCP-servers in hetzelfde subnet gebruikt, beschikt u over een hogere fouttolerantie voor de DHCP-clients die zich hierop bevinden. Wanneer u DHCP-servers gebruikt en één server niet beschikbaar is, kan de andere server de taken overnemen en het verlenen van nieuwe adressen of het vernieuwen van bestaande clients voortzetten.

De taakverdeling van één netwerk en een scopebereik met adressen tussen twee DHCP-servers wordt vaak zo ingesteld dat 80 procent van de adressen wordt verdeeld door één DHCP-server en de resterende 20 procent wordt verwerkt door de tweede server.

Aanvullende bronnen

Zie Aanbevolen taken voor de DHCP-serverfunctie voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server® 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave