Windows Server® 2008 ondersteunt stateless en stateful DHCPv6-serverfunctionaliteit. Clients met de stateless-modus van DHCPv6 gebruiken DHCPv6 om andere netwerkconfiguratieparameters dan het IPv6-adres op te halen, zoals DNS-serveradressen. Op clients wordt een IPv6-adres geconfigureerd via een mechanisme dat niet op DHCPv6 is gebaseerd, zoals automatische IPv6-adresconfiguratie (op basis van de IPv6-voorvoegsels in router-advertisements) of de configuratie van statische IP-adressen.

In de stateful-modus van DHCPv6 verkrijgen clients het IPv6-adres en andere netwerkconfiguratieparameters via DHCPv6.

Aanvullende bronnen

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP en DHCPv6.


Inhoudsopgave