Het filteren van koppelingslagen biedt netwerktoegangscontrole voor de uitgifte of weigering van DHCP-leases van IP-adressen op basis van een MAC-adres (Media Access Control). Het filteren van koppelingslagen kan worden geconfigureerd op het IPv4-knooppunt voor alle clients in alle IPv4-scopes. Deze functie kan momenteel alleen voor IPv4-netwerken worden gebruikt.

Het filteren op MAC-adres inschakelen
 1. Open de DHCP MMC-module (Microsoft Management Console).

 2. Dubbelklik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren, klik met de rechtermuisknop op IPv4 en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Klik op Filters en schakel vervolgens het selectievakje Allow-lijst inschakelen of Deny-lijst inschakelen in.

Een nieuw filter inschakelen
 1. Open de DHCP-module.

 2. Dubbelklik in de consolestructuur achtereenvolgens op de van toepassing zijnde DHCP-server, IPv4 en Filters en klik vervolgens met de rechtermuisknop op Toestaan of Weigeren.

 3. Klik op Nieuw filter en geef een MAC-adres en een omschrijving op. Het veld Omschrijving is een optioneel veld.

Opmerkingen
 • Het MAC-adres kan een volledig adres of een MAC-adrespatroon (jokertekens) zijn. Hieronder staan de geldige MAC-adressen met jokertekens:
  • 00-1C-23-*-*-*

  • 00-1C-23-20-AF-*

  • 00-1C-23-20-*-*

  • 001C2320AF4E

  • 001C*

Opmerking

Het weigeren van filters vervangt het toestaan van filters.

Het hardwaretype bewerken dat is vrijgegeven vanuit de filterlijst
 1. Open de DHCP-module.

 2. Dubbelklik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren, klik met de rechtermuisknop op IPv4 en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Klik op Filters en vervolgens op Geavanceerd en schakel de selectievakjes in of uit bij de hardwaretypen die u wilt bewerken.

Aanvullende naslaginformatie

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave