Via DNS-servers beschikt u over domeinnaamomzetting voor netwerkbronnen. Hiermee wordt het TCP/IP-adres dat via DHCP aan een client is toegewezen, gekoppeld aan de FQDN (Fully Qualified Domain Name). Voor deze koppeling, of toewijzing, van een IP-adres aan een domein moet de informatie in DNS worden bijgewerkt wanneer het adres of de naam wordt gewijzigd. Met het DHCP-protocol wordt DNS niet automatisch bijgewerkt wanneer het IP-adres van een client wordt gewijzigd via de DHCP-server. Voor deze interactie kunnen servers waarop Windows Server® 2008 en DHCP worden uitgevoerd en clients met DHCP worden geregistreerd bij DNS. Wanneer IP-adresgegevens worden gewijzigd via DHCP, worden de naam-naar-adreskoppelingen voor de computer gesynchroniseerd via de bijbehorende DNS-updates.

Wanneer een DHCP-server PTR- (pointer) en A-bronrecords (adres) voor DNS registreert en bijwerkt voor de DHCP-clients, wordt hiervoor de informatie in een aanvullende DHCP-optie gebruikt: de client-FQDN-optie (optie 81), waarmee via een client de FQDN en instructies kunnen worden doorgegeven aan de DHCP-server waarmee de dynamische DNS-updates voor de client worden uitgevoerd.

Een dynamische update kan worden geactiveerd door de volgende redenen of gebeurtenissen:

  • Toegevoegde, verwijderde of gewijzigde IP-adressen in de TCP/IP-eigenschappen van een van de geïnstalleerde netwerkverbindingen.

  • Er wordt een IP-adreslease gewijzigd of vernieuwd op de DHCP-server voor een van de geïnstalleerde netwerkverbindingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een computer wordt opgestart of na gebruik van de opdracht ipconfig/renew.

  • Bij gebruik van de opdracht ipconfig/registerdns, waarbij de registratie van de clientnaam in DNS handmatig wordt vernieuwd.

Wanneer een van deze gebeurtenissen een dynamische update veroorzaakt, wordt deze verzonden door de DHCP Client-service (dus niet door de DNS Client-service). Met de DHCP Client-service worden updates uitgevoerd voor alle netwerkverbindingen op het systeem, inclusief voor verbindingen die niet zijn geconfigureerd voor het gebruik van DHCP.

Wanneer een gekwalificeerde DHCP-client een update uitgeeft, zoals een DHCP-computer met Windows XP Professional of Windows Vista®, wordt de update verwerkt via servers met Windows Server 2008 en DHCP om te bepalen op welke van de volgende drie manieren de updates voor de client worden gestart vanaf de server:

  • De DHCP-server registreert de DHCP-client altijd voor de forward lookup (A-bronrecords) en reverse lookup of pointer (PTR-bronrecords) met DNS.

  • De DHCP-server registreert nooit de naam-naar-adres (A-bronrecords) vooor DHCP clients.

  • De DHCP-server registreert de DHCP-client voor de forward lookup (A-bronrecords) en reverse lookup of pointer (PTR-bronrecords) wanneer dit wordt aangevraagd door de client.

Door de mogelijkheid A- en PTR-bronrecords te registreren, kan een DHCP-server fungeren als proxy voor clients waarop andere besturingssystemen worden uitgevoerd, zoals Microsoft Windows Millennium Edition of Windows 98, voor de registratie van dynamische DNS-updates. Op de DHCP-server kan automatisch onderscheid worden gemaakt tussen Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista en andere clients.

Voor DHCP is het gebruik van dynamische DNS-updates vereist om de naam-naar-adrestoewijzingsgegevens synchroon te houden. Het gebruik van DHCP en DNS samen in een netwerk kan problemen opleveren bij het gebruik van oudere statische DNS-servers, die niet dynamisch kunnen samenwerken wanneer de configuratie van DHCP-client wordt gewijzigd. U kunt als volgt mislukte DNS-zoekopdrachten voor clients die via DHCP zijn geregistreerd voorkomen bij het gebruik van de statische DNS-service:

  • Als u WINS-servers (Windows Internet Name Service) gebruikt in een netwerk, schakelt u WINS-zoekopdrachten in voor DHCP-clients die NetBIOS gebruiken.

  • Wijs IP-adresreserveringen met een oneindige leaseduur toe voor DHCP-clients die alleen DNS gebruiken en geen ondersteuning bieden voor NetBIOS.

  • Voer, indien mogelijk, upgrades uit voor oudere statische DNS-servers of vervang deze door DNS-servers die dynamische DNS-updates ondersteunen.

Aanvullende bronnen

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP en DNS (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave