DNS-servrar erbjuder en funktion för domännamnsmatchning för nätverksresurser. De associerar den TCP/IP-adress som har tilldelats en klient av DHCP med dess fullständiga kvalificerade domännamn (FQDN). Den här associationen, eller mappningen, av en IP-adress till ett domännamn görs bara om en ändring i adressen eller namnet innebär att informationen i DNS måste uppdateras. DHCP-protokollet uppdaterar inte DNS automatiskt om DHCP-servern ändrar IP-adressen för en klient. För att underlätta den här processen kan servrar med Windows Server® 2008 och DHCP och klienter med DHCP registreras i DNS så att de två tjänsterna kan samarbeta. När IP-adressinformation ändras i DHCP görs motsvarande DNS-uppdateringar för att synkronisera namn-adress-associationer för datorn.

När en DHCP-server registrerar och uppdaterar PTR- (pekare) och A-resursposter (adress) i DNS å sina DHCP-aktiverade klienters vägnar används informationen i ett ytterligare DHCP-alternativ: alternativet klient-FQDN (alternativ 81), som gör att en klient kan skicka sitt FQDN och eventuella instruktioner till den DHCP-server som används för att bearbeta dynamiska DNS-uppdateringar å klientens vägnar.

Följande orsaker eller händelser kan utlösa en dynamisk uppdatering:

  • Tillagda, borttagna eller ändrade IP-adresser i TCP/IP-egenskapskonfigurationen för någon av de installerade nätverksanslutningarna.

  • Någon av de installerade nätverksanslutningarna med DHCP-servrarna ändras eller förnyas av en IP-adressutlåning. Exempel: när en dator startas eller när kommandot ipconfig /renew har använts.

  • Efter att kommandot ipconfig /registerdns har använts. Kommandot genomtvingar manuellt en uppdatering av klientnamnregistreringen i DNS.

När en av de här händelserna utlöser en dynamisk uppdatering skickas uppdateringar från DHCP-klienttjänsten (inte DNS-klienttjänsten). DHCP-klienttjänsten utför den här funktionen för alla nätverksanslutningar på klienten, inklusive de anslutningar som inte har konfigurerats för DHCP.

När en kvalificerad DHCP-klient utfärdar en uppdatering, t.ex. en DHCP-aktiverad dator med Windows XP Professional eller Windows Vista®, bearbetas uppdateringen på servrar med Windows Server 2008 och DHCP för att avgöra på vilket av följande tre sätt servern ska initiera uppdateringar å klientens vägnar:

  • DHCP-servern registrerar alltid DHCP-klienten både för vanlig (A-resursposter) och omvänd sökning/pekare (PTR-resursposter) med DNS.

  • DHCP-servern registrerar aldrig namn-till-adress-informationen (A-resursposter) för DHCP-klienter.

  • DHCP-servern registrerar DHCP-klienten både för vanlig (A-resursposter) och omvänd sökning/pekare (PTR-resursposter) när klienten begär detta.

Möjligheten att registrera både A- och PTR-resursposter gör att en DHCP-server kan fungera som en proxyserver för klienter med andra operativsystem, t.ex. Microsoft Windows Millennium Edition eller Windows 98, för dynamisk DNS-uppdateringsregistrering. DHCP-servern kan automatiskt skilja mellan Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista och andra klienter.

För DHCP krävs att en dynamisk DNS-uppdatering används så att namn-till-adress-mappningsinformationen hålls synkroniserad. Att använda DHCP och DNS tillsammans i ett nätverk kan orsaka problem om du använder äldre, statiska DNS-servrar som inte kan interagera dynamiskt när DHCP-klientkonfigurationer ändras. Du kan undvika att DNS-sökningar efter DHCP-registrerade klienter misslyckas när du använder en statisk DNS-tjänst genom att göra följande:

  • Om du använder WINS-servrar (Windows Internet Name Service) i ett nätverk: aktivera WINS-sökning för DHCP-klienter som använder NetBIOS.

  • Tilldela IP-adressreservationer med oändlig lånetid för DHCP-klienter som endast använder DNS och inte stöder NetBIOS.

  • Om det är möjligt: uppgradera eller byt ut äldre, statiska DNS-servrar med DNS-servrar som stöder dynamiska DNS-uppdateringar.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och DNS finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll