När du lägger till DHCP Server-rollen i Serverhanteraren kan du ange om WINS ska krävas för program i nätverket. WINS stöder framför allt klienter med äldre versioner av Windows och program som använder NetBIOS. I Windows 2000, Windows XP, Windows Vista®, Windows Server 2003 och Windows Server® 2008 används DNS-namn utöver NetBIOS-namn. I miljöer där vissa datorer använder NetBIOS-namn och andra datorer använder domännamn måste det finnas både WINS- och DNS-servrar.

Om alla nätverksdatorer kör Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 och du inte stöder några program som kräver NetBIOS-namn bör du använda DNS som den enda metoden för namnmatchning. Innan du ställer av eller väljer att inte installera WINS-servrar bör du dock kontrollera om det finns datorer som bygger på NetBIOS och bedöma effekten av att ta bort NetBIOS. Om du konstaterar att ett viktigt program bygger på NetBIOS och att det inte finns något tillgängligt alternativ måste du fortsätta använda WINS. Exempel: Äldre versioner av vissa program, t.ex. Microsoft® Systems Management Server (SMS) och Microsoft® BackOffice® (klient/serverkonfigurationer för e-post som använder Exchange Server), kan kräva funktionen för NetBIOS-namn.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP och WINS finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll