Ett scope är en administrativ grupp med IP-adresser för datorer i ett undernät där tjänsten DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) används. Först skapar administratören ett scope för varje fysiskt undernät. Därefter används detta scope för att definiera de parametrar som klienterna ska använda. Ett scope har följande egenskaper:

 • Ett intervall med IP-adresser som kan inkluderas eller exkluderas för erbjudanden om utlåning av DHCP-tjänst.

 • En nätmask som avgör undernätet för en viss IP-adress.

 • Ett scopenamn.

 • Lånetidsvärden som tilldelas DHCP-klienter som får dynamiskt tilldelade IP-adresser.

 • Alla eventuella DHCP-scopealternativ som har konfigurerats för tilldelning till DHCP-klienter, t.ex. DNS-server (Domain Name System), IP-adress för routern samt WINS-serveradress (Windows Internet Name Service).

 • Reservationer (valfria) för att se till att en DHCP-klient alltid får samma IP-adress.

Innan du lägger till ett scope

Ett DHCP-scope består av en pool med IP-adresser i ett visst undernät, t.ex. 192.168.0.1 till 192.168.0.254, som DHCP-servern kan låna ut till klienter.

För varje undernät kan det bara finnas ett enda DHCP-scope med ett enda kontinuerligt intervall med IP-adresser. Om du vill använda flera adressintervall inom ett enda scope eller ett enda undernät för DHCP-tjänsten måste du först definiera ett scope och därefter ange eventuella exkluderade intervall:

 • Definiera ett scope

  Använd hela det intervall med på varandra följande IP-adresser som utgör det lokala IP-undernätet som du aktiverar DHCP-tjänsten för.

 • Ange exkluderade intervall

  Ange exkluderade intervall för alla IP-adresser inom intervallet som DHCP-servern inte ska erbjuda eller använda för DHCP-tilldelning. Du kan t.ex. exkludera de första tio adresserna i det scope som visades i det tidigare exemplet genom att exkludera 192.168.0.1 till 192.168.0.10.

  Genom att ange ett exkluderingsintervall för de här adresserna anger du att DHCP-klienter inte kan erbjudas dessa adresser när de begär en IP-adress från servern. Exkluderade IP-adresser kan vara aktiva i nätverket, men endast om de konfigureras manuellt på värdar där DHCP inte används för att erhålla en adress.

Skapa scope

Den här proceduren kan du använda för att skapa ett nytt DHCP-scope.

Du måste minst vara medlem i gruppen Administratörer eller gruppen DHCP-administratörer för att kunna slutföra den här proceduren.

Så här skapar du ett nytt DHCP-scope
 1. Öppna snapin-modulen DHCP i Microsoft Management Console (MMC).

 2. Dubbelklicka på den DHCP-server i konsolträdet som du vill konfigurera.

 3. Högerklicka på IPv4 eller IPv6 och klicka sedan på Nytt scope.

 4. Följ instruktionerna i guiden Nytt scope.

Ytterligare överväganden

Innan du skapar ett scope måste du bestämma de start- och slut-IP-adresser som ska ingå i scopet.

Beroende på vilka start- och slut-IP-adresser som scopet ska använda, föreslår DHCP-konsolen en standardnätmask som kan användas i de flesta nätverk. Om du vet att ditt nätverk kräver en annan nätmask, kan du ändra värdet efter behov.

Efter att du skapat det nya scopet, kan du behöva genomföra ytterligare aktiviteter, till exempel aktivera scopet för användning eller tilldela scope-alternativ.

Använda 80/20-regeln för scope

För att balansera DHCP-serveranvändningen är det en bra idé att använda "80/20"-regeln för att dela upp scope-adresserna mellan de två DHCP-servrarna. Om Server 1 är konfigurerad för att göra de flesta av adresserna (ca 80 %) tillgängliga, kan Server 2 konfigureras för att göra resterande adresser (ca 20 %) tillgängliga för klienter. Mer information finns i artikeln Utjämna belastningen på dina DHCP-servrar med hjälp av 80/20-regeln för scope på webbplatsen Microsoft TechNet på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll