Ett superscope är en administrativ funktion i DHCP-servrar (Dynamic Host Configuration Protocol) som använder Windows Server 2008 och som du kan skapa och hantera med hjälp av snapin-modulen DHCP i MMC (Microsoft Management Console). När du använder ett superscope kan du gruppera flera scope som en enda administrativ enhet. Med den här funktionen kan en DHCP-server:

 • Använda DHCP-klienter på ett enda fysiskt nätverkssegment (t.ex. ett Ethernet LAN-segment) där flera logiska IP-nätverk används. När mer än ett logiskt IP-nätverk används på varje fysiskt undernät eller nätverk kallas konfigurationerna ofta för multinät.

 • Använda fjärr-DHCP-klienter som finns på bortre Relay Agent-komponenter för DHCP och BOOTP (där nätverket på den bortre sidan av en Relay Agent-komponent använder multinät).

I multinätkonfigurationer kan du använda DHCP-superscope för att gruppera och aktivera enskilda scopeintervall med IP-adresser som används i nätverket. På så sätt kan DHCP-servern aktivera och låna ut från mer än ett scope till klienter i ett fysiskt nätverk.

Superscope kan lösa särskilda typer av problem med DHCP-distribution för multinät, bland annat situationer då:

 • Den tillgängliga adresspoolen för ett aktivt scope håller på att ta slut och du måste lägga till fler datorer i nätverket. Det ursprungliga scopet omfattar det helt adresserbara intervallet för ett IP-nätverk för en angiven adressklass. Du måste använda ett annat intervall med IP-adresser för att utöka adressutrymmet för samma fysiska nätverkssegment.

 • Klienter måste med tiden flyttas till ett nytt scope (t.ex. för att numrera om det aktuella IP-nätverket från ett adressintervall som används i ett befintligt aktivt scope till ett nytt scope som innehåller ett annat intervall med IP-adresser).

 • Du måste använda två DHCP-servrar i samma fysiska nätverkssegment när du vill hantera separata logiska IP-nätverk.

Konfigurationer av superscope för multinät

I följande avsnitt beskrivs hur ett enkelt DHCP-nätverk som ursprungligen består av ett fysiskt nätverkssegment och en DHCP-server kan utökas till att använda superscope för stöd av multinätkonfigurationer.

Exempel 1: Icke-routad DHCP-server (före superscope)

I det här exemplet har ett litet lokalt nätverk (LAN) med en DHCP-server stöd för ett fysiskt undernät, Undernät A. DHCP-servern i den här konfigurationen är begränsad till utlåning av adresser till klienter i samma fysiska undernät.

På följande bild kan du se det här exempelnätverket i dess ursprungliga tillstånd. I det här läget har inga superscope lagts till och ett enda scope, Scope 1, används för att betjäna alla DHCP-klienter i Undernät A.

Enskilt undernät och DHCP-server (före superscope)

Exempel 2: Superscope för icke-routad DHCP-server med stöd för lokala multinät

Om du vill inkludera multinät som är implementerade för klientdatorer på Undernät A, samma nätverkssegment som DHCP-servern finns på, kan du konfigurera ett superscope som inkluderar det ursprungliga scopet (Scope 1) och ytterligare scope för de logiska multinäten som medlemmar som du måste lägga till stöd för (Scope 2 och Scope 3).

På den här bilden visas ett scope och konfigurationen för superscope för användning av multinät i samma fysiska nätverk (Undernät A) som DHCP-servern.

Superscope för icke-routad DHCP-server

Exempel 3: Superscope för routad DHCP-server med Relay Agent-komponent som har stöd för fjärrmultinät

Om du vill inkludera multinät som är implementerade för klientdatorer på Undernät B, nätverkssegmentet som finns på en router från DHCP-servern, kan du konfigurera ett superscope som inkluderar de ytterligare scopen för de logiska multinäten som medlemmar som du måste lägga till fjärrstöd för (Scope 2 och Scope 3).

Eftersom multinäten är till för fjärrnätverket (Undernät B) behöver det ursprungliga scopet (Scope 1) inte vara en del av det tillagda superscopet.

På den här bilden visas ett scope och konfigurationen för superscope som ska ge stöd åt multinät i det fysiska fjärrnätverket (Undernät B) bort från DHCP-servern. En Relay Agent-komponent för DHCP används för DHCP-servrar för användning av klienter i fjärrundernät.

Superscope för routad DHCP-server

Skapa ett superscope

Du kan använda den här proceduren när du vill skapa ett DHCP-superscope.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i gruppen Administratörer eller DHCP-administratörer.

Så här skapar du ett superscope
 1. Öppna snapin-modulen DHCP.

 2. Klicka på den DHCP-server som du vill konfigurera i konsolträdet.

 3. Klicka på Nytt superscopeÅtgärd-menyn.

  Det här menyalternativet visas bara om minst ett scope som inte är en del av ett superscope har skapats på DHCP-servern.

 4. Följ instruktionerna i guiden Nytt superscope.

Ytterligare resurser

Information finns i en lista med hjälpavsnitt i Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen.

Uppdaterad detaljinformation om DHCP för IT-personal finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll