Een superscope is een beheeronderdeel van DHCP-servers (Dynamic Host Configuration Protocol) met Windows Server 2008. Dat onderdeel kunt u maken en beheren met behulp van de DHCP MMC-module (Microsoft Management Console). Met een superscope kunt u meerdere scopes tot een enkele beheerentiteit samenvoegen. Met dit onderdeel kan een DHCP-server het volgende doen:

 • DHCP-clients ondersteunen in een enkel fysiek netwerksegment, zoals een Ethernet LAN-segment, waar meerdere logische IP-netwerken worden gebruikt. Wanneer er in elk fysiek subnet of netwerk één logisch IP-netwerk wordt gebruikt, worden dergelijke configuraties vaak multinetten genoemd.

 • Externe DHCP-clients aan het einde van DHCP en BOOTP-relay-agents ondersteunen (waar multinetten worden gebruikt door het netwerk aan het einde van de relay-agent).

In een multinet-configuratie kunt u met DHCP-superscopes afzonderlijke scopebereiken van IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt, groeperen en activeren. Op deze manier kan de DHCP-server leases vanuit meerdere scopes activeren en die leases aan clients in één fysiek netwerk leveren.

Superscopes kunnen specifieke DHCP-implementatieproblemen voor multinetten oplossen, zoals in situaties waar:

 • De beschikbare adresgroep voor de actieve scope is bijna helemaal opgebruikt en er moeten meer computers aan het netwerk worden toegevoegd. De oorspronkelijke scope bevat het volledige, adresseerbare bereik voor één IP-netwerk van een opgegeven adresklasse. U zult een ander bereik van IP-adressen moeten gebruiken als u de adresruimte voor hetzelfde fysieke netwerksegment wilt vergroten.

 • Clients moeten na verloop van tijd naar een nieuwe scope worden gemigreerd, bijvoorbeeld om het huidige IP-netwerk van een adresbereik dat in een actieve scope wordt gebruikt, te hernummeren naar een nieuwe scope die een ander bereik met IP-adressen bevat.

 • U kunt twee DHCP-servers in hetzelfde fysieke netwerksegment gebruiken om afzonderlijke logische IP-netwerken te beheren.

Superscope-configuraties voor multinetten

In de volgende sectie wordt uitgelegd hoe een eenvoudig DHCP-netwerk dat oorspronkelijk uit één fysiek netwerksegment en één DHCP-server bestond, kan worden uitgebreid voor het gebruik van superscopes ter ondersteuning van multinet-configuraties.

Voorbeeld 1: niet-gerouteerde DHCP-server (vóór superscope)

In dit voorbeeld wordt een enkel fysiek subnet (Subnet A) ondersteund door een klein LAN-netwerk met één DHCP-server. De DHCP-server in deze configuratie kan alleen adressen aan clients in hetzelfde fysieke subnet leasen.

In de volgende afbeelding ziet u dit netwerk zoals dat oorspronkelijk was. Er zijn nog geen superscopes toegevoegd en er wordt een enkele scope (Scope 1) voor het beheer van alle DHC-clients in subnet A gebruikt.

Enkel subnet en enkele DHCPserver (vóór superscope)

Voorbeeld 2: superscope voor niet-gerouteerde DHCP-server die lokale subnets ondersteunt.

Als u meerdere multinetten wilt opnemen die zijn geïmplementeerd voor clientcomputers in subnet A, kunt u voor hetzelfde netwerksegment waar de DHCP-server zich bevindt, een superscope configureren die de oorspronkelijke scope (Scope 1) en extra scopes voor de logische multinetten bevat waarvoor u ondersteuning moet toevoegen (Scope 2 en Scope 3).

In deze afbeelding ziet u de scope en de superscope die zijn geconfigureerd om de multinetten in hetzelfde fysieke netwerk (Subnet A) als de DHCP-server te ondersteunen.

Superscope voor niet-gerouteerde DHCP-server

Voorbeeld 3: superscope voor gerouteerde DHCP-server met relay-agent die externe multinetten ondersteunt

Als u meerdere multinetten wilt opnemen die zijn geïmplementeerd voor clientcomputers in subnet B, kunt u voor het externe netwerksegment op een router van de DHCP-server in subnet A, een superscope configureren die de extra scopes voor de logische multinetten bevat waarvoor u externe ondersteuning moet toevoegen (Scope 2 en Scope 3).

Omdat de multinetten voor het externe netwerk (Subnet A) zijn bedoeld, hoeft de oorspronkelijke scope (Scope 1) geen onderdeel van de toegevoegde superscope te zijn.

In deze afbeelding ziet u de scope en de superscope die is geconfigureerd om de multinetten in externe fysieke netwerk (Subnet B) ver van de DHCP-server te ondersteunen. Een DHCP-relay-agent wordt gebruikt voor DHCP-servers ter ondersteuning van clients in externe subnetten.

Superscope voor gerouteerde DHCP-server

Een superscope maken

U kunt met deze procedure een DHCP-superscope maken.

Lidmaatschap van de groep Administrators of DHCP-administrators is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Een superscope maken
 1. Open de DHCP-module.

 2. Klik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren.

 3. Klik in het menu Actie op Nieuwe superscope.

  Deze optie staat alleen in het menu als er minimaal één scope, die geen onderdeel van een superscope is, op de DHCP-server is gemaakt.

 4. Volg de aanwijzingen van de wizard Nieuwe superscope.

Aanvullende naslaginformatie

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave