U kunt met deze procedure een DHCP IPv4-scope maken.

Lidmaatschap van de groep Administrators of DHCP-administrators is de minimale vereiste om deze procedure te kunnen uitvoeren.

Een DHCP-scope splitsen
  1. Open de DHCP MMC-module (Microsoft Management Console).

  2. Dubbelklik in de consolestructuur op de DHCP-server die u wilt configureren.

  3. Klik met de rechtermuisknop op IPv4 en vervolgens op de scope die u wilt splitsen.

  4. Klik op Geavanceerd en vervolgens op Gesplitste scope.

  5. Volg de aanwijzingen in het wizard Configuratie van gesplitste DHCP-scope.

    Opmerking

    Deze wizard kan alleen bij IPv4-scopes worden gebruikt.

Aanvullende naslaginformatie

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP en en het in- en uitschakelen van DHCP-serverbindingen (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave