Bu yordamı kullanarak bir DHCP IPv4 kapsamını bölebilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik Administrators veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

Bir DHCP kapsamını bölmek için
  1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu çift tıklatın.

  3. IPv4 öğesini sağ tıklatın ve ardından bölmek istediğiniz kapsamı sağ tıklatın.

  4. Gelişmiş'i ve sonra da Bölünmüş Kapsam'ı tıklatın.

  5. DHCP Bölünmüş Kapsam Yapılandırma Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

    Not

    DHCP Bölünmüş Kapsam Yapılandırma Sihirbazı yalnızca IPv4 kapsamları için kullanılabilir.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ve seçime bağlı olarak DHCP sunucu bağlamalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakmayla ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler