Windows Server® 2008 durum bilgisi içeren ve içermeyen DHCPv6 sunucusu işlevselliğini destekler. DHCPv6 durum bilgisi içermeyen mod istemcileri, IPv6 adresi dışında DNS sunucusu adresi gibi ağ yapılandırma parametrelerini elde etmek için DHCPv6 'yı kullanır. İstemciler, IPv6 adresi otomatik yapılandırması (yönlendirici bildirimlerinde bulunan IPv6 öneklerine bağlı olarak) veya statik IP adresi yapılandırması gibi, DHCPv6 tabanlı olmayan bir mekanizma üzerinden bir IPv6 adresi yapılandırırlar.

DHCPv6 durum bilgisi içeren modda, istemciler hem IPv6 adresini hem de diğer ağ yapılandırma parametrelerini DHCPv6 üzerinden alırlar.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ve DHCPv6 ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgesine bakın.


İçindekiler