Windows Güvenlik Duvarı, Internet Protokolü sürüm 4 (IPv4) ve Internet Protokolü sürüm 6'yı (IPv6) içeren gelen tüm istenmeyen TCP/IP trafiğini bloke eden durum bilgisi olan bir güvenlik duvarıdır. Bir sunucuda Windows Güvenlik Duvarı'nı etkinleştirdiyseniz ve sunucuyu uzak bir yönetim aracıyla yönetmek istiyorsanız, sunucunun uzak yönetim aracından gelecek istenmeyen trafiği alabilmesi için sunucudaki Windows Güvenlik Duvarı ayarlarını yapılandırmanız gereklidir. Uzaktan yönetim aracını çalıştıran bilgisayarda da, üzerinde Windows Güvenlik Duvarı etkinse, Windows Güvenlik Duvarı ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir. Windows Güvenlik Duvarı ayarlarını el ile yapabileceğiniz gibi, önerilen yöntem Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı'nı (GYS) kullanmaktır.

Uzaktan yönetim aracını Windows Güvenlik Duvarı'yla birlikte kullanmak için, genelde Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar listesine bir program veya bağlantı noktası eklemeniz gerekir. Özel durumlar listesine bir program veya bağlantı noktası eklerseniz, Windows Güvenlik Duvarı'na belirtilen programın belirtilen bağlantı noktasından istenmeyen gelen trafiğe izin vermesini bildirirsiniz. Bazı durumlarda, bir kayıt defteri ayarını yapılandırmanız veya Dosya ve Yazıcı Paylaşımı veya Uzaktan Yönetim özel durumu gibi önceden yapılandırılmış Windows Güvenlik Duvarı özel durumlarından birini etkinleştirmeniz gerekebilir.

Dikkat

Uzaktan Yönetim özel durumu, bilgisayarınızı saldırılara karşı daha savunmasız bırakabilecek birden fazla bağlantı noktası üzerinden trafiğe izin verir. Uzaktan Yönetim özel durumunu kullanmanın risklerini anlayabilmeniz için Windows Güvenlik Duvarı belgelerini okuduğunuzdan emin olun. Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi sisteminize ciddi şekilde zarar verebilir. Kayıt defterine değişiklik yapmadan önce, bilgisayardaki değerli verileri yedeklemeniz gerekir.

Bir DHCP sunucusunu başka bir DHCP sunucusuyla uzaktan yönetmek veya bir DHCP sunucusunu uzaktan yönetmek üzere Yönetim Araçları Paketi'ni kullanmak için, hedef sunucudaki Windows Güvenlik Duvarı özel durumlar listesine Tcpsvcs.exe ve 67 ve 2535 UDP bağlantı noktalarını ekleyin.

DHCP Sunucusu'nun uzaktan yönetimine izin vermek için, DHCP Sunucu rolünün yüklenmesi sırasında ve yüklenmesinden sonra aşağıdaki güvenlik duvarı gelen özel durum kuralları etkinleştirilir:

  • DHCP Sunucusu (RPC-Gelen)

  • DHCP Sunucusu (RPCCS-Gelen)

DHCP Sunucu rolü sistemden kaldırıldığında, güvenlik duvarı gelen özel durum kuralları da kaldırılarak uzaktan yönetime izin verilmeyecektir.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ve Windows Güvenlik Duvarı ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler