DNS sunucuları ağ kaynakları için etki alanı adı çözümlenmesi sağlar. DHCP tarafından atanan TCP/IP adresini tam etki alanı adıyla (FQDN) ilişkilendirir. IP adresinin bir etki alanıyla bu ilişkilendirilme veya eşleştirilmesi, adres veya ad değişikliklerinde DNS içindeki bilgilerin güncelleştirilmesini gerektirir. DHCP protokolü, DHCP sunucusunun bir istemcinin IP adresini değiştirme durumunda DNS'yi otomatik olarak güncelleştirmez. Bu etkileşimi kolaylaştırmak için Windows Server® 2008 ve DHCP çalıştıran sunucular ile DHCP çalıştıran istemciler, birbirleriyle ortak çalışmaya izin veren DNS'ye kayıtlarını yapabilir. DHCP IP adres bilgilerini değiştirdiğinde, karşılık gelen DNS güncelleştirmeleri bilgisayarın addan adrese ilişkilendirmelerini eşzamanlar.

Bir DHCP sunucusu, DHCP etkin istemcilerin yerine DNS işaretçisi (PTR) ve adres (A) kaynak kayıtlarını kaydedip güncelleştirirken, ek DHCP seçeneği içinde bulunan bilgileri kullanır: İstemcinin kendi yerine DNS dinamik güncelleştirmelerini yapması için kullanılan FQDN'sini ve diğer yönergeleri DHCP sunucusuna vermesine izin veren İstemci FQDN seçeneği (seçenek 81).

Aşağıdaki nedenler ve olaylar dinamik güncelleştirmeleri tetikleyebilir:

  • Yüklü olan ağ bağlantıların herhangi birindeki TCP/IP özelliklerinde eklenen, kaldırılan veya değiştirilen IP adresleri.

  • Yüklü olan ağ bağlantıların herhangi birinde DHCP sunucusuyla IP adresi kiralama değişiklikleri veya yenilemeleri. Örneğin, bir bilgisayar ipconfig /renew komutu kullanıldıktan sonra başlatılırsa.

  • DNS'deki istemci adı kaydının yenilenmesini el ile zorlayan ipconfig /registerdns komutu kullanımıyla.

Bu olaylardan herhangi biri dinamik güncelleştirmeyi tetiklediğinde, DHCP İstemci hizmeti (DNS İstemci hizmeti değil) güncelleştirmeleri gönderir. DHCP İstemci hizmeti, DHCP kullanmak üzere yapılandırılmayanlarla birlikte, istemcide bulunan tüm ağ bağlantıları için bu işlemi gerçekleştirir.

Windows XP Professional veya Windows Vista® çalıştıran DHCP etkin bir bilgisayar gibi tam bir DHCP istemcisi bir güncelleştirme yayınladığında, Windows Server 2008 ve DHCP çalıştıran sunucular, sunucunun istemcinin yerine güncelleştirmeleri üç yoldan hangisiyle başlatacağını belirlemek için güncelleştirmeyi işleme alır:

  • DHCP sunucusu, DHCP istemcisinin her zaman, DNS'de hem ileri (A kaynak kayıtları) ve hem de geri arama veya işaretçi (PTR kaynak kayıtları) kaydını yapar.

  • DHCP sunucusu, hiçbir zaman DHCP istemcilerin addan adrese (A kaynak kayıtları) kaydını yapmaz.

  • DHCP sunucusu, istemci tarafından yapılması istendiğinde DHCP istemcisinin her zaman, DNS'de hem ileri (A kaynak kayıtları) ve hem de geri arama veya işaretçi (PTR kaynak kayıtları) kaydını yapar.

Hem A hem de PTR kaynak kayıtlarını kaydetme yeteneği DHCP sunucusunun, Microsoft Windows Millennium Edition veya Windows 98 gibi, diğer işletim sistemlerini çalıştıran istemciler için DNS dinamik güncelleştirme kaydını yapan bir proxy gibi çalışmasını sağlar. DHCP sunucusu Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista ve diğer istemcileri otomatik olarak ayırabilir.

DHCP, addan adrese eşleştirme bilgilerinin eşzamanlı tutulması için DNS dinamik güncelleştirmesinin kullanılmasını gerektirir. Bir ağda DHCP ve DNS'yi birlikte kullanma, DHCP istemci yapılandırmaları değiştiğinde dinamik olarak etkileşim kuramayan eski statik DNS sunucular kullanılması durumunda sorunlara yol açabilir. Aşağıdakileri yaparak statik DNS hizmeti kullanırken DHCP'ye kayıtlı istemcilerin başarısız DNS aranmalarını engelleyebilirsiniz:

  • Ağda Windows Internet Ad Hizmeti (WINS) sunucuları kullanıyorsanız, NetBIOS kullanan DHCP istemcileri için WINS aramasını etkinleştirin.

  • Yalnızca DNS kullanan ve NetBIOS desteklemeyen DHCP istemcileri için sonsuz kiralama süresiyle IP adresi ayırmaları atayın.

  • Mümkünse, eski statik DNS sunucularını DNS dinamik güncelleştirmeleri destekleyen DNS sunucularına yükseltin veya onlarla değiştirin.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ve DNS ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler