Serwery DNS obsługują rozpoznawanie nazw domen zasobów sieciowych. Kojarzą one adres TCP/IP przypisany do klienta przez serwer DHCP z jego w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN). To skojarzenie (lub mapowanie) adresu IP z nazwą domeny powoduje, że zmiana w adresie lub nazwie wymaga aktualizacji informacji w serwerze DNS. Protokół DHCP nie wykonuje automatycznej aktualizacji DNS, gdy serwer DHCP zmieni adres IP klienta. Aby ułatwić tę interakcję, serwery z systemem Windows Server® 2008 i usługą DHCP oraz klienci z uruchomioną usługą DHCP mogą się zarejestrować w usłudze DNS, co pozwoli na współpracę między nimi. Gdy serwer DHCP zmienia informacje o adresie IP, następują odpowiednie aktualizacje systemu DNS synchronizujące skojarzenia nazwa-adres komputera.

Jeśli serwer DHCP w imieniu klientów obsługujących usługę DHCP rejestruje i aktualizuje rekordy zasobów PTR (wskaźnika) i A (adresów) na serwerze DNS, korzysta z informacji zawartych w dodatkowej opcji DHCP: opcja FQDN klienta (opcja 81), która zezwala klientowi na przekazanie w jego imieniu nazwy FQDN i wszystkich instrukcji serwerowi DHCP używanemu do przetwarzania aktualizacji dynamicznych systemu DNS.

Aktualizację dynamiczną mogą wyzwolić następujące przyczyny lub zdarzenia:

  • Dodanie, usunięcie lub modyfikacja adresów IP podczas konfigurowania właściwości protokołu TCP/IP dowolnych zainstalowanych połączeń sieciowych.

  • Zmiana lub odnowienie dzierżawy adresu IP z serwerem DHCP dowolnych zainstalowanych połączeń sieciowych. Na przykład przy uruchamianiu lub po zastosowaniu polecenia ipconfig /renew.

  • Po zastosowaniu polecenia ipconfig /registerdns, które ręcznie wymusza odświeżenie rejestracji nazwy klienta DNS.

Gdy jedno z tych zdarzeń powoduje aktualizację dynamiczną, aktualizacje wysyła usługa Klient DHCP (nie usługa Klient DNS). Usługa Klient DHCP wykonuje tę funkcję dla wszystkich połączeń sieciowych klienta, łącznie z połączeniami skonfigurowanymi w taki sposób, że nie obsługują usługi DHCP.

Gdy uprawniony klient DHCP, na przykład komputer z włączoną usługą DHCP i systemem Windows XP Professional lub Windows Vista®, wyda aktualizację, serwery z systemem Windows Server 2008 i usługą DHCP przetwarzają ją, aby określić, który spośród trzech sposobów zostanie użyty przez serwer do zainicjowania aktualizacji w imieniu klienta:

  • Serwer DHCP zawsze rejestruje klienta DHCP do wyszukiwania do przodu (rekordy zasobu A) i wyszukiwania wstecznego lub wskaźnika (rekordy zasobu PTR) w systemie DNS.

  • Serwer DHCP nigdy nie rejestruje skojarzenia nazwa-adres (rekordy zasobu A) dla klientów DHCP.

  • Serwer DHCP rejestruje klienta DHCP do wyszukiwania do przodu (rekordy zasobu A) i wyszukiwania wstecznego lub wskaźnika (rekordy zasobu PTR), gdy wyśle on takie żądanie.

Możliwość rejestrowania rekordów zasobów A i PTR powoduje, że w celu rejestracji aktualizacji dynamicznej DNS serwer DHCP może działać jako serwer proxy dla klientów z innymi systemami operacyjnymi, np. Microsoft Windows Millennium Edition lub Windows 98. Serwer DHCP automatycznie odróżnia klientów z systemami Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista od innych.

Do synchronizacji informacji na temat mapowania nazwa-adres serwer DHCP wymaga zastosowania aktualizacji dynamicznej DNS. Stosowanie w sieci serwera DHCP razem z serwerem DNS może spowodować problemy, gdy używane są starsze, statyczne serwery DNS, które nie współpracują dynamicznie w przypadku zmiany konfiguracji klienta DHCP. W przypadku używania statycznej usługi DNS można uniknąć nieudanych wyszukiwań DNS dla klientów z zarejestrowaną usługą DHCP, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w sieci używane są serwery WINS (Windows Internet Name Service), należy włączyć wyszukiwanie WINS dla klientów DHCP używających systemu NetBIOS.

  • Klientowi DHCP, który korzysta tylko z systemu DNS i nie obsługuje systemu NetBIOS, można przypisać zastrzeżenia adresów IP z nieograniczonym czasem trwania dzierżawy.

  • Jeśli to możliwe, można uaktualnić lub zastąpić starsze statyczne serwery DNS serwerami obsługującymi aktualizacje dynamiczne DNS.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP i serwerów DNS, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści