Multiemisja to kierowanie ruchu sieciowego do grupy hostów docelowych punktu końcowego. Ruch multiemisji przetwarzają tylko te elementy członkowskie grupy hostów docelowych, które nasłuchują ruchu multiemisji (grupa multiemisji). Wszystkie inne hosty węzłów ignorują ruch multiemisji.

Zakresy multiemisji są obsługiwane za pomocą protokołu MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol), który służy do przeprowadzania alokacji adresów multiemisji. Protokół MADCAP opisuje, w jaki sposób za pomocą alokacji adresów multiemisji lub serwerów MADCAP można dynamicznie zapewniać adresy IP innym komputerom (klientom MADCAP) w sieci.

Serwer MADCAP jest najczęściej także serwerem multiemisji (MCS) używanym do obsługi multiemisji IP. Serwer MCS zarządza udostępnionym lub grupowym zastosowaniem zaalokowanego adresu IP multiemisji i przesyła strumieniowo ruch danych do elementów członkowskich współużytkujących określony adres grupy.

Po skonfigurowaniu serwera MCS i zaalokowaniu adresu grupy do użycia wszyscy klienci multiemisji, którzy zarejestrowali swoje członkostwo za pomocą serwera MCS, mogą odbierać strumienie wysyłane na ten adres. Rejestrując się za pomocą serwera MCS, klienci mogą skutecznie uczestniczyć w procesie przesyłania strumieniowego, takim jak sieciowe transmisje wideo czy audio w czasie rzeczywistym. Serwer MCS zarządza także listą grupy multiemisji, aktualizując jej członkostwo i stan, dzięki czemu ruch multiemisji jest odbierany przez wszystkie bieżące elementy członkowskie.

Za pomocą tej procedury można utworzyć zakres multiemisji.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP.

Aby utworzyć zakres multiemisji
  1. Otwórz przystawkę DHCP programu Microsoft Management Console (MMC).

  2. W drzewie konsoli kliknij serwer DHCP, który chcesz skonfigurować.

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Nowy zakres multiemisji.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze nowych zakresów multiemisji.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści