Rola serwera DHCP: Konfigurowanie serwera DHCP

Serwery DHCP centralnie zarządzają adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępniają je automatycznie klientom. Dzięki temu można konfigurować ustawienia sieci klienta na serwerze, a nie na każdym komputerze klienckim. Aby ten komputer przeprowadzał dystrybucję adresów IP wśród klientów, należy go skonfigurować jako serwer DHCP.

W tym temacie objaśniono podstawowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować serwer DHCP. Po skonfigurowaniu podstawowego serwera DHCP można, w zależności od przeznaczenia serwera DHCP, wykonać dodatkowe zadania konfiguracyjne.

Zanim rozpoczniesz

Przed skonfigurowaniem komputera jako serwera DHCP sprawdź, czy:

  • Znasz pojęcia związane z usługą DHCP, takie jak zakresy, dzierżawy i opcje.

  • System operacyjny jest skonfigurowany poprawnie. W systemie Windows Server® 2008 usługa DHCP jest uzależniona od prawidłowej konfiguracji systemu operacyjnego oraz jego usług.

  • Ten komputer ma statyczny adres IP (zobacz temat Konfigurowanie statycznego adresu serwera DHCP).

  • Wszystkie istniejące woluminy dysków używają systemu plików NTFS. Woluminy systemu FAT32 nie są bezpieczne i nie obsługują kompresji plików i folderów, przydziałów dysku, szyfrowania plików ani udzielania uprawnień poszczególnym plikom.

Podczas dodawania roli serwera DHCP tworzy się jeden zakres definiujący grupę adresów IP przydzielanych przez serwer DHCP klientom w podsieci. Dla każdej podsieci obejmującej klientów, którymi użytkownik chce zarządzać za pomocą usługi DHCP, należy utworzyć jeden zakres. W poniższej tabeli znajdują się niezbędne informacje dotyczące tworzenia pierwszego zakresu, z którymi należy zapoznać się przed dodaniem roli serwera DHCP. Dla każdego dodatkowego zakresu należy zebrać te same informacje.

Przed dodaniem roli serwera DHCP Komentarze

Zapoznaj się z problemami związanymi z zabezpieczeniami DHCP.

Problemy z zabezpieczeniami mogą mieć wpływ na sposób rozmieszczania serwerów DHCP. Zapoznaj się ze sposobem korzystania z grup zabezpieczeń przez serwer DHCP. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Więcej informacji o grupach zabezpieczeń serwera DHCP.

Określ zakres adresów IP, które serwer DHCP ma przydzielać klientom.

Używaj całego zakresu kolejnych adresów IP tworzących lokalną podsieć IP. W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zakres adresów prywatnych. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z listą wszystkich zakresów adresów IP zatwierdzonych do użytku w sieciach prywatnych, zobacz specyfikację RFC 1918 dotyczącą alokacji adresów w prywatnych sieciach Internet w witrynie organizacji Internet Engineering Task Force w sieci Web (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Określ właściwą maskę podsieci klientów.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym maskę podsieci.

Określ wszystkie adresy IP, których serwer DHCP nie powinien przydzielać klientom.

Na przykład serwer lub drukarka sieciowa ma często statyczny adres IP i serwer DHCP nie może proponować go klientom.

Określ czas trwania dzierżawy adresów IP.

Domyślny czas trwania dzierżawy wynosi osiem dni. Zazwyczaj czas trwania dzierżawy powinien być równy średniej wartości czasu, przez który są aktywni klienci w danej podsieci. Idealny czas trwania może być dłuższy niż osiem dni, na przykład jeżeli klienci są komputerami stacjonarnymi, które są rzadko wyłączane. Czas ten może być krótszy niż osiem dni, jeśli klienci są urządzeniami przenośnymi często rozłączającymi się z siecią lub przenoszonymi między różnymi podsieciami.

(Opcjonalnie) Określ adres IP routera (bramę domyślną), którego klienci będą używać do komunikowania się z klientami w innych podsieciach.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP routera.

(Opcjonalnie) Określ nazwę domeny DNS klientów.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym nazwę domeny DNS, do której należą klienci.

(Opcjonalnie) Określ adres IP serwera DNS, którego mają używać klienci.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP serwera DNS, z którym powinni łączyć się klienci w celu rozpoznania nazwy innego komputera.

(Opcjonalnie) Określ adres IP serwera WINS, którego mają używać klienci.

Gdy serwer DHCP dzierżawi adres IP klientowi, może określać dodatkowe informacje konfiguracyjne, w tym adres IP serwera WINS, z którym powinni łączyć się klienci w celu rozpoznania nazwy innego komputera.

Instalowanie serwera DHCP

Aby zainstalować serwer DHCP
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, kliknij polecenie Menadżer serwera, a następnie potwierdź ustawienie Kontrola konta użytkownika.

  2. W okienku Podsumowanie ról kliknij opcję Dodaj role, kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Serwer DHCP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP i ról serwerów, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści