Role serveru DHCP: Konfigurace serveru DHCP

Servery DHCP centrálně spravují IP adresy a související informace a automaticky je poskytují klientům. To umožňuje provedení konfigurace sítě klientů na serveru, namísto jejího nastavování v jednotlivých klientských počítačích. Chcete-li, aby tento počítač klientům distribuoval IP adresy, nakonfigurujte jej jako server DHCP.

Toto téma obsahuje popis základních kroků nutných pro konfiguraci serveru DHCP. Po dokončení instalace základního serveru DHCP můžete podle požadavků na jeho používání provést dodatečné úlohy konfigurace.

Než začnete

Před konfigurací počítače jako serveru DHCP ověřte následující skutečnosti:

  • Jste obeznámeni s pojmy týkajícími se serveru DHCP, jako jsou například obory, zapůjčení a možnosti.

  • Operační systém je správně nakonfigurován. V operačním systému Windows Server® 2008 závisí funkce serveru DHCP na správné konfiguraci operačního systému a jeho služeb.

  • Tento počítač používá statickou IP adresu (viz Konfigurace statické IP adresy serveru DHCP.)

  • Všechny existující diskové svazky používají systém souborů NTFS. Svazky FAT32 nejsou zabezpečené a nepodporují kompresi souborů a složek, diskové kvóty, šifrování souborů či oprávnění k jednotlivým souborům.

Při přidání role serveru DHCP vytvoříte jeden obor určující rozsah IP adres, které bude server DHCP přidělovat klientům v jedné podsíti. Potřebujete vytvořit jeden obor pro každou podsíť s klienty, které chcete spravovat pomocí serveru DHCP. V následující tabulce jsou uvedeny informace, které jsou potřebné k vytvoření prvního oboru před přidáním role serveru DHCP. Pro každý další obor bude potřeba shromáždit stejné informace.

Před přidáním role serveru DHCP Komentáře

Přečtěte si informace o problematice zabezpečení služby DHCP.

Otázky týkající se zabezpečení mohou ovlivnit způsob nasazení serverů DHCP. Seznamte se způsobem, kterým protokol DHCP využívá skupiny zabezpečení. Další informace naleznete v tématu Další informace o skupinách zabezpečení DHCP.

Určete rozsah IP adres, které bude server DHCP přidělovat klientům.

Použijte celý rozsah po sobě jdoucích IP adres, které tvoří místní podsíť IP. V mnoha případech je nejlepší volbou určení rozsahu privátních adres. Další informace a seznam všech rozsahů IP adres schválených pro použití v privátních sítích naleznete ve specifikaci RFC 1918, Address Allocation for Private Internets (Přidělování adres v privátních sítích Internet) na webovém serveru sdružení Internet Engineering Task Force (stránka může být v angličtině).

Určete správnou masku podsítě pro klienty.

Při zapůjčení IP adresy klientovi může server DHCP určit dodatečné informace o konfiguraci včetně masky podsítě.

Určete jakékoli IP adresy, které by server DHCP neměl přidělovat klientům.

Server nebo tiskárna připojená k síti například často používá statickou IP adresu a je nutné, aby server DHCP tuto adresu neposkytoval klientům.

Určete dobu trvání zapůjčení IP adres.

Výchozí hodnota je 8 dní. Obecně by doba trvání zapůjčení měla odpovídat průměrné době, po kterou jsou klienti v této podsíti aktivní. Ideální doba trvání může být například delší než osm dní v případě, že jsou klienti stolní počítače, které se málokdy vypínají, nebo může být kratší než osm dní v případě, že jsou klienti mobilní zařízení, která se často vyskytují mimo síť nebo se přesouvají mezi podsítěmi.

(Nepovinné) Určete IP adresu směrovače (výchozí brány), který by klienti měli používat ke komunikaci s klienty v jiných podsítích.

Při zapůjčení IP adresy klientovi může server DHCP určit dodatečné informace o konfiguraci včetně IP adresy směrovače.

(Nepovinné) Určete název domény DNS klientů.

Při zapůjčení IP adresy klientovi může server DHCP určit dodatečné informace o konfiguraci včetně názvu domény DNS, do které klienti patří.

(Nepovinné) Určete IP adresu serveru DNS, který by klienti měli používat.

Při zapůjčení IP adresy klientovi může server DHCP určit dodatečné informace o konfiguraci včetně IP adresy serveru DNS, ke kterému by se klienti měli připojit, pokud potřebují přeložit název jiného počítače.

(Nepovinné) Určete IP adresu serveru WINS, který by klienti měli používat.

Při zapůjčení IP adresy klientovi může server DHCP určit dodatečné informace o konfiguraci včetně IP adresy serveru WINS, ke kterému by se klienti měli připojit, pokud potřebují přeložit název rozhraní NetBIOS jiného počítače.

Instalace serveru DHCP

Instalace serveru DHCP
  1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a na položku DHCP a potvrďte možnost Řízení uživatelských účtů.

  2. V části Souhrn rolí klikněte na možnost Přidat role, klikněte na tlačítko Další, zaškrtněte políčko Server DHCP a klikněte na tlačítko Další.

Další zdroje

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP a rolích serveru pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah